آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از ۲۰ سال

ورود آب به تالاب جازموریان پس از ۲۰ سال

آب در تالاب جازموریان : در پی بارندگی های اخیر در جنوب شرقی کشور و ورود سیلاب های وسیع به تالاب جازموریان، این تالاب پس از ۲۰ سال،جانی دوباره گرفته است. تا موجب خوشحالی مردم جنوب کرمان شود. تالاب جازموریان که تقریبا ۲ برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد،‌ یکی از بزرگترین اکوسیستم های طبیعی کشور است و ۷۰ درصد این تالاب در استان کرمان و۳۰درصد آن دراستان سیستان و بلوچستان قرار دارد. در گذشته با وجود آب در این تالاب یکی از شغلهای اصلی مردم این مناطق صید ماهی بوده است. بر اثر حفر چاههای غیر مجاز و خشکسالی ۲۰ سال گذشته این تالاب و اکوسیستم آن تقریبا کامل نابود شده است. خشک شدن این تالاب در سالهای گذشته، نقش زیادی در افزایش ریزگردها در جنوب شرق کشور داشته است که آبگیری آن می تواند در کاهش طوفان های شن و رونق کشاورزی و دامداری در این منطقه بسیار موثر باشد. البته به گفته کارشناسان محیط زیست با توجه به مقدار آب ورودی، این تالاب تا پایان فروردین دارای آب خواهد بود که پس از آن دوباره به بیابان و تلاب بدون آب تبدیل خواهد شد.

عکس های ورود آب به تالار جازموریان کریمان

57445560 sareh tajali 1 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445561 sareh tajali 2 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445562 sareh tajali 3 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445563 sareh tajali 5 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445564 sareh tajali 4 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445565 sareh tajali 6 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445566 sareh tajali 9 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445567 sareh tajali 13 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445568 sareh tajali 24 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445569 sareh tajali 14 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445570 sareh tajali 21 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445571 sareh tajali 16 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445572 sareh tajali 11 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445573 sareh tajali 22 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445574 sareh tajali 15 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445575 sareh tajali 8 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445576 sareh tajali 10 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445577 sareh tajali 17 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445578 sareh tajali 18 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445580 sareh tajali 20 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445581 sareh tajali 23 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445582 sareh tajali 12 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445583 sareh tajali 19 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال 57445595 sareh tajali 1 آب تالاب جازموریان را زنده کرد + تصاویر ورود آب به تالار بعد از 20 سال


حتما بخوانید :  کسری خدمت سربازی در سال 95