آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز )

تصاویری از فوران آتشفشان اتنا

آتشفشان آتنا : طبیعتی که ما در آن زندگی می کنیم، شگفتی ها و عجایب فراوانی را درون خود جای داده است. یکی از جالب ترین آن ها بدون شک آتشفشان ها هستند. آتشفشان ها با ماهیت عجیب و جالب خود، همواره نظر کارشناسان و گردشگران را به خود جلب می کنند. علی رغم آن که بیشتر آن ها در نقاط مختلف دنیا خاموش هستند، اما برخی کوه ها همچنان با غرش خود ساکنان محلی را می ترسانند. در همین زمینه، آتشفشان اتنای ایتالیا دوباره فعال شده است.

545 w750 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز )

اتنا با ارتفاع ۳۳۵۰ متر بلندترین آتشفشان اروپا به شمار می رود. این مکان در طول هفته های گذشته باز هم فعال شده و صدر اخبار را به خود اختصاص داده است. دیدن فوران این کوه از راه دور، بسیار جذاب است و هر کسی از تماشای تصاویر مربوطه شگفت زده می شود. ما نیز در این مقاله قصد داریم چند نمونه از عکس ها را پیش روی چشمان شما قرار دهیم. دعوت می کنیم آن ها را ببینید و لذت ببرید.

عکس های فوران آتشفشان

2007 Mount Etna erupting آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Activity at Mt. Etna in April 2011 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Alone on Etna August 2012 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) April 2013 Mount Etna pictured from the International Space Station آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Brave آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Catania Sicily Italy and Etna in March 2012 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Dawn Mount Etna Volcano Dawn at Paternò Sicilia Italy in July 2010 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Eruption spectators Etna at night on July 20 2014 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna as seen from a plane in July 2011 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna Dec 2013 Small changes after the weak paroxysm آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna December 30 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna erupting in January 2009 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna eruption seen from the ISS in 2002 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna in August 2014 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna in Sept 2007 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna Volcano Eruption January 12th 2011 View from the East side آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Etna Volcano Paroxysmal Eruption July 30 2011 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Eye of Sauron above the Etna eruption in Jan 2011 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Fantastic Etna December 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Hiking on volcano Etna in Oct 2009 1 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Jan 2009 Etna erupting آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) July 2011 Etna Volcano paroxysmal eruption آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) July 2014 Etna erupting آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) July 2014 The two new little craters on North eastern side of Mount Etna آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Kaboom Etna in Oct 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etna and Greek theater in November 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etna in December 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etna in June 2008 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etna lava fountain August 2014 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etna lava from space at night آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mount Etnas fury in Oct 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mt Etna in 2005 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Mt Etna with Catania in the foreground آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Secondary Nord Est Crater Erupting Etna in August 2014 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) September 2012 Etna Volcano paroxysmal eruption آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Smoke of Etna volcano seen from the International Space Station 2002 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Sunset in Sicily October 2011 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Traveling up the mountain Etna آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) View of East Side from Piano della Concazza on Ausut 5 2014 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Volcanic landscape of Etna on August 2012 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Volcano erupting Etna in Sicily Dec 29 2013 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز ) Windy road to Etna in 2005 آتشفشان آتنا در ایتالیا فوران کرد ( تصاویر زیبا و شگفت انگیز )


حتما بخوانید :  مزرعه برنج زیبا و هنرمندانه شبیه به تابلو نقاشی بزرگ شد + تصاویر