آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیات

عکس آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی برج پامچال : آتش سوزی در برج مسکونی پامچال حوالی دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد.در جریان این حادثه به کسی آسیب جدی وارد نشد.

1965504 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965501 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965503 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965502 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965505 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965506 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965507 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965508 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965509 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965510 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965511 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965512 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965513 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965514 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965516 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

1965515 آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیاتآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس


حتما بخوانید :  طوفان مسکو 11 نفر را به کام مرگ کشاند + تصاویر خرابی های طوفان مسکو