آتش سوزی برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس + تصاویر و جزئیات

عکس آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی برج پامچال : آتش سوزی در برج مسکونی پامچال حوالی دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر با تلاش ماموران آتش نشانی مهار شد.در جریان این حادثه به کسی آسیب جدی وارد نشد.

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس

آتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارسآتش سوزی در برج پامچال دریاچه شهدای خلیج فارس


حتما بخوانید :  حادثه واژگونی تانکر سوخت در محور مهاباد - ارومیه + عکس و جزئیات