آتش سوزی سنگال در مراسم مذهبی + عکس و تعداد کشته های حادثه

عکس ۲۲ کشته در پی آتش سوزی سنگال

آتش سوزی سنگال : درپی آتش سوزی در حین برگزاری یک مراسم مذهبی در سنگال، دستکم ۲۲ نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند

حادثه- آتش سوزی