آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی )

تجاوز جنسی هولناک و قتل دلخراش آتنا اصلانی

آتنای خردسال بیست روز پیش از پیدا شدن جسدش برای دیدن پدرش از خانه بیرون آمده و از آن پس ربوده شده است.

تجاوز و قتل آتنا اصلانی

تجاوز و قتل آتنا اصلانی – بیست روز از ربوده شدن آتنا می‌گذشت اما تحقیقات نشان می‌داده این دختربچه ۱۶ روز پیش از این به قتل رسیده و به این ترتیب روشن می‌شود که آتنا چهار روز در اسارتگاه قاتل بیرحم زندانی بوده و سپس به قتل رسیده است. آتنای خردسال بیست روزپیش از پیدا شدن جسدش برای دیدن پدرش از خانه بیرون آمده و از آن پس ربوده شده است.

4CA6B8324E87543D5FDEBDE540202DC8 آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی ) C52B2DB84688A017826E5DE776A8E424 آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی ) resized 533834 171 آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی ) resized 533835 464 آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی ) resized 533836 348 آتنا اصلانی ( از تصاویر تا ماجرای قتل و تجاوز وحشیانه به آتنا اصلانی )

ماجرای تجاوز جنسی و قتل آتنا اصلانی ۷ ساله توسط یک قلاده نامرد شیطان صفت که قلب انسانیت را به درد آورده است! با اینحال بنده گناهکار و گرفتار در این دنیای فانی چون من، به حال خوش آتنای پاک و معصوم در آن سرای باقی، بسی غبطه می خورم! لذات فردوس برین پروردگار، گوارای وجودت باد…


حتما بخوانید :  ثروت دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه + تصاویر و تفریحات ترامپ