آزمایش موشکی در کره شمالی و تماشای مردم از تلویزیون + حاشیه ها

عکس تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

آزمایش موشکی در کره شمالی : منابع نظامی کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی صبح امروز (سه شنبه) یک فروند موشک بالستیک را مورد آزمایش قرار داده است.

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی

تماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالیتماشای آزمایش پرتاب موشک در کره شمالی


حتما بخوانید :  انصاری فرد در باشگاه المپیاکوس + تصاویر و جزئیات قرارداد