آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

تصاویر حیرت انگیز آسمان شب

آسمان شب : کره خاکی که محل سکونت ماست، زیبایی ها بسیار زیادی دارد. افراد بیشماری هر سال به نقاط مختلف جهان سفر می کنند تا بتوانند این شگفتی ها را از نزدیک مشاهده نمایند. یکی از گروه هایی که این کار را به طور جدی پیگیری می کنند، عکاسان حرفه ای هستند. آن ها با استفاده از دوربین خود تصاویر زیبا و بی نظیری ثبت می نمایند.

night sky stars milky way photography 26 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر
road to universe 2 584e79d40a476 700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

روز و شب هر دو نعمت های خدادادی هستند که برای آسایش ما آفریده شده اند. در این میان، شب از زیبایی های خاصی برخوردار است و می تواند با ستاره های پرنور و حیرت انگیز خود، مناظر حیرت آوری را پیش روی چشمان ما قرار دهد.

night sky stars milky way photography 42 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

عکس هایی که در ادامه خواهید دید، زیبایی های آسمان کشور فنلاند در شب را به تصویر می کشند. آن ها توسط یک هنرمند طی دو سال تهیه گشته اند. عکس های مذکور نزدیک به شهرﮐﺮﮐﻮﻧﻮﻣﯽگرفته شده اند؛ جایی که دما در برخی شب ها به ۳۰ درجه سانتی گراد زیر صفر نیز می رسد. در ادامه از شما دعوت می کنیم به تماشای این تصاویر زیبا بنشینید.

DSC3276 Edit 1 584e7a3b6d16c 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 39 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

DSC6241 19 584e79b04cd54 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 8 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 40 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 28 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 27 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

405177 10150790169261985 917557208 n 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 6 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 22 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 19 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 43 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 3 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

546978 10150682264486985 2139011774 n 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 10 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 34 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 14 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 7 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 29 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 4 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 23 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 24 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 21 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 38 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 2 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 37 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

404033 10151017499821985 797895672 n 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 32 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 45 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

MG 6716 1150 1 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 44 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 33 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

demul bored panda 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 16 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

12022015 IMG 0263 2 3 4 5 tonemapped 2 resultat 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 41 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

night sky stars milky way photography 18 880 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

DSC9674 1 584e79b3542eb 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

DSC9679 Editthepierinkoo 20 584e79b655b85 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

DSC9932 Editmemories 1 584e79b9c71d2 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

milky way inkoo 2 12 584e79c587818 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

via lactia 14 584e79de7aabf 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

road to universe 2 584e79d40a476 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

Blue night I spent two years photographing the night sky in Finland 584fb25caa9a0 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

galactic forest 7 584e79c1af3d9 700 w700 آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر


حتما بخوانید :  عکس نوشته ( جدیدترین عکس نوشته ها و جملات زیبا )