آموزش بستن شال برای خانم ها با ایده جالب تصاویر متحرک + تصاویر

آموزش بستن شال به ۴ روش مختلف

آموزش بستن شال : با اینکه پوشش های زمستانی به دلیل تنوع و چند لایه بودنشان زیبا به نظر می رسند اما اگر درست از آنها استفاده نکنید، ممکن است به ظاهر خود لطمه بزنید.

Jasmine Tookes spotted leaving the Victoria Secret office after the Fitting in New York City. Pictured: Jasmine Tookes Ref: SPL1385277 011116 Picture by: Felipe Ramales / Splash News Splash News and Pictures Los Angeles: 310-821-2666 New York: 212-619-2666 London: 870-934-2666 photodesk@splashnews.com

حالا هم که هوا حسابی سرد شده و بدون شال گردن های گرم نمی توان از خانه بیرون رفت، بهتر است با چند روش بستن شال آشنا شوید تا علاوه بر حفظ سلامت خود و پرهیز از سرماخوردگی، تیپ زیبایی هم داشته باشید.

با شهر مطلب همراه باشید.

آموزش بستن شال با گره ساده و بزرگ

1

روش بستن شال:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. از انتهایی که بلندتر است، یک دور شال را دورِ گردن خود بپیچانید.
 3. دو سر آن را در قسمت جلوی گردن گره بزنید.
 4. لایه روئی شال را روی گره قرار داده و آن را بپوشانید.
 5. دنباله های شال را مرتب کنید.

آموزش بستن شال گره حلقوی

2

روش بستن شال:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. انتهای بلندتر را روی دنباله کوتاه تر بیاورید.
 3. در حالی که شال را ثابت نگه داشته اید، دنباله بلندتر را به صورت حلقه دور بخش کوتاه چرخانده و از زیر حلقه آن را بیرون بیاورید.
 4. دنباله های شال را مرتب کنید.

آموزش بستن شال گره هشتی

3

روش اجرا و بستن شال:

 1. شال را از وسط تا کنید.
 2. آن را دور گردن خود قرار دهید.
 3. یکی از دنباله ها را در دست گرفته و از داخل بخشی که بسته است، عبور دهید.
 4. دنباله ی بسته ی شال را یک دور بپیچانید و سپس دنباله دوم را از داخل آن عبور دهید.
 5. دنباله های شال را مرتب کنید.

آموزش بستن شال آویز و گره

4

روش بستن شال:

 1. شال را دور گردن خود بگذارید به طوری که یک طرف آن کوتاه تر باشد.
 2. یک دور آن را دور گردن خود بتابانید.
 3. انتهای دنباله ی بلند را بگیرید به صورتی که بقیه شال آویزان و رها باشد. آن را به انتهای دنباله کوتاه تر گره بزنید.

آموزش بستن شال برای خانم ها با ایده جالب تصاویر متحرک