آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

رنگین ترین واحد آپارتمانی که تا به امروز دیده اید

آپارتمان رنگارانگ : امینه موچیولو زندگی رنگارنگی برای خود ساخته است، دستکم آپارتمانش این موضوع را نشان می دهد. عکس های او که نشان می دهند آپارتمانش را به رنگین کمان تبدیل کرده در فضای اینترنت بازتاب گسترده ای داشته است. دیوارهای ارغوانی ملایم، کابینت های نقاشی شده، دیواری از گُل، مایکروویو با عکس گربه و پرده های کاغذی رنگارنگی که از سقف آویزان شده اند باعث شده که آپارتمان موچیولو نیز مانند خودش که همیشه لباس های رنگی پوشیده و آرایش غلیظ و رنگینی می کند به یک رنگین کمان شباهت داشته باشد. وی در این باره می گوید:” برای من بسیار مهم است که جایی که زندگی می کنم انعکاسی از من و شخصیتم باشد و همچنین همسرم. ما می خواهیم خانه ای که در آن سکونت داریم جوی شاد، بامزه و الهام بخش داشته باشد”.

rainbow colored apartment amina mucciolo 57 59439e132ef87 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

در ادامه شما را به دیدن تصاویری از خانه ی رنگین کمانی این زن شاد دعوت می کنیم.

rainbow colored apartment amina mucciolo 1 59439d88792db 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 2 59439d8b416ba 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 3 59439d8d2abd7 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 4 59439d8f4b412 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 10 59439d9c36997 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 15 59439daa34d75 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 16 59439dac37e36 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 17 59439dae41356 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 20 59439db638b5e 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 23 59439dbe2c7e1 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 36 59439de00ee69 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 38 59439de552948 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 39 59439de7017eb 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 44 59439df5503fc 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 57 59439e132ef87 880 1 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 58 59439e152cab1 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان

rainbow colored apartment amina mucciolo 59 59439e193824d 880 آپارتمان رنگارانگ به این میگن + تصاویر رنگی ترین دکوراسیون خانه جهان


حتما بخوانید :  دوستی انسان با ماهی سفید در زیر آب سوژه جالب رسانه ها + عکس و فیلم