آیت الله کاشانی چرا در مجلس روی زمین می نشیت؟ تصاویر

آیت الله کاشانی چرا در مجلس روی صندلی نمی نشست

تصاویر منتشر شده از آیت الله کاشانی در مجلس نشان می دهد که ایشان هرگز روی صندلی های مجلس نمی نشستند ، اما دلیل این کار ایشان چه بود؟

 

عکس هایی از آیت الله طالقانی در دنیای وب سالهاست منتشر شده که نشان میدهد که وی هیچ گاه بر روی صندلی های مجلس خبرگان نمی نشست.آیت الله طالقانی معتقد بود کسی که روی این صندلی های راحت نشست نمی تواند قانونی بنویسد که به درد روی زمین نشستگان بخورد. (روحش شاد )

چرا آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان روی صندلی نمی نشست؟
چرا آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان روی صندلی نمی نشست؟

عکس روی زمین نشستن آیت الله کاشانی در مجلس

آیت الله کاشانی چرا در مجلس روی زمین می نشست؟