احترام نظامی کبوتر به پوتین سوژه جنجالی جدید رسانه ها شد + فیلم

احترام نظامی کبوتر به پوتین

در پی یکی از دیدارهای پوتین و در طی یک مراسم خاص هنگام عبور او از این مسر یک کبوتر در راه بود که پوتین بعد از اشاره کردن به این کبوتر در عسل العمل تعجب برانگیز این کبوتر به پوتین احتارم نظامی عجیبی می گذارد که در رسانه های جهان بازتاب زیادی داشته و برخی کارشناسان این حرکت را یک حرکت فتوشاپی و کار بر روی فیلم می دانند. شما در ادامه این فیلم جالب از احترام نظامی یک کبوتر به پوتین رو مشاهده می کنید

فیلم احترام نظامی کبوتر به پوتین

دانلود فیلم


حتما بخوانید :  زیباترین دوچرخه های جهان + عکس دوچرخه های دور گرد و زیبا