احترام نگذاشتن ترامپ به سرود ملی آمریکا + فیلم جنجالی همسرش

وقتی رئیس‌جمهور آمریکا احترام به سرود ملی را فراموش می‌کند!

ترامپ که درمراسم عیدپاک نمی‌دانست باید به سرودملی کشورش احترام بگذارد باضربه‌ای که همسرش به دستش زد،دستش را برروی سینه‌اش گذاشت

فیلم احترام نگذاشتن ترامپ به سرود ملی آمریکا

دانلود فیلم