احسان علیخانی به دانشگاه آزاد در برنامه ماه عسل متلک گفت + فیلم

متلک جالب احسان علیخانی به دانشگاه آزاد در برنامه ماه عسل

متلک جالب احسان علیخانی به دانشگاه آزاد در قسمت بیست و چهارم برنامه ماه عسل را مشاهده می‌کنید.

متلک احسان علیخانی به دانشگاه آزاد

متلک احسان علیخانی به دانشگاه آزاد , متلک جالب احسان علیخانی در بیست و چهارمین قسمت برنامه ماه عسل به افزایش بی‌شمار شعبه های دانشگاه آزاد سراسر کشور را مشاهده می‌کنید.

متلک احسان علیخانی به دانشگاه آزادمیهمان این قسمت فردی است که از خودکشی منصرف شده و با قبولی در دانشگاه سعی به جبران اشتباهات گذشته می‌کند.

بیست و چهارمین قسمت برنامه ماه عسل میزبان شخصی بود که از مرگ رهایی یافت و سپس به موفقیت‎‌های زیادی دست پیدا کرد میهمان بیست و چهارمین قاب برنامه ماه عسل روایت زندگی مردی بود که در زندگی حوادث تلخی را پشت سر گذاشته و توانسته بود از تک تک آن اتفاقات درسی مهم برای ادامه زندگی بگیرد.

فیلم احسان علیخانی به دانشگاه آزاد


حتما بخوانید :  سیزدهمین اجلاس سران اکو ( تصاویر و حاشیه ها و برنامه های اجلاس )