ازدواج عجیب پیر مرد با دختر جوان با ۳۳ سال اختلاف سنی + عکس

ازدواج پیر مرد ۵۰ ساله با یک دختر ۱۷ ساله

ازدواج پیر مرد با دختر جوان : کی لی اکنون ۲۳ ساله است. و زمانی که با فیلیپ که سابقه دو ازدواج ناموفق داشت ازدواج کرد ۱۷ ساله بود.

این دختر نوجوان زمانی که مخالفت خانواده اش را با این ازدواج دیده است یک روز تعطیل که والدینش خانه نبودند وسایلش را برداشته و با فیلیپ فرار میکند. آنها در یک دفتر ثبت ازدواج قانونا ازدواج کرده و زندگی شان را شروع میکنند.

ازدواج پیر مرد با دختر جوان

 • 1

  این مرد که اکنون ۵۵ ساله است دختری دارد که از کی لی بزرگتر است و اکنون در حال نوه دار شدن است. این زوج بعد از ۶ سال هنوز عاشقانه یکدیگر را دوست دارند. کی میگوید بعد از این مدت مادرم تازه دامادی که ۹ سال از خودش بزرگتر است را پذیرفته است اما پدرم هنوز با من رابطه ای ندارد.

  2

  او میگوید همه دوستانش به خاطر این رابطه وی را طرد کرده اند اما برای او آنچه اهمیت دارد زندگی اش است.این زوج راز زنده ماندن عشقشان علی رغم تفاوت سن ۳۲ ساله تفاهم و گذشت میدانند.

  3

  ازدواج عجیب پیر مرد با دختر جوان با ۳۳ سال اختلاف سنی + عکس