اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر

مجموعه تصاویری که اسباب بازی محبوب کودکان در کشوهای مختلف

اسباب بازی کودکان : کودکانِ سراسر دنیا پاک و معصوم هستند و تنها به بازی کردن فکر می کنند.

آن ها از هر وسیله ای برای سرگرمی خود بهره می گیرند و با اتفاقات کوچک نیز خوشحال می شوند.

متاسفانه شرایط اقتصادی در تمام کشورها و مناطق به یک شکل نیست و برخی از کودکان حال و روز چندان خوبی ندارند.

سطح درآمد خانواده ها با یکدیگر فرق دارد و بعضی از آن ها نمی توانند نیازهای فرزندانشان را تامین کنند.

pic 50 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر

اسباب بازی کودکان

اما کودکان چندان به این گونه مسائل اهمیت نمی دهند و سعی می کنند با هر سطح درآمد، وسیله ای برای بازی کردن بیابند.

هر چه وضعیت اقتصادی خانواده بهتر باشد، اسباب بازی ها هم مدرن تر و زیبا تر هستند. اما افراد فقیر نیز می توانند در حد خود برای فرزندشان وسیله بازی تهیه کنند.

تصاویری که در ادامه خواهید دید، اسباب بازی های کودکان با سطوح درآمدی مختلف را نشان می دهند.

پیشنهاد می دهیم به تماشای آن ها بنشینید تا با انواع اسباب بازی ها در سراسر دنیا آشنا گردید.

در نظر داشته باشید که درآمدهای ذکر شده، به ازای هر یک از والدین هستند.

pic 15 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزند هندی که خانواده اش ۲۹ دلار درآمد دارد، با یک بطری پلاستیکی بازی می کند
pic 16 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزند یک خانواده اهل بروندی با همین سطح درآمد، بلال را به عناون اسباب بازی اش در نظر گرفته
pic 17 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
توپ دست ساز، وسیله ای است که فرزند یک خانواده اهل زیمباوه با درآمد ۳۴ دلاری، با آن بازی می کند
pic 18 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده این کودک اهل هائیتی، ۳۹ دلار در ماه درآمد دارد و او توپ تنیس را برای بازی خود در نظر گرفته است
pic 19 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزند یک خانواده اهل زیمباوه با درآمد ۴۱ دلار در ماه، از یک ماشین قدیمی کوچک به عنوان اسباب بازی استفاده می کند
pic 20 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
در بورکینافاسو فرزند خانواده ای که در ماه ۴۵ دلار درآمد دارد، یک عروسک شکسته را برای بازی خود انتخاب کرده است
pic 21 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
در همین کشور، فرزند خانواده ای با درآمد ۵۴ دلار، با یک تایر بازی می کند
pic 22 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزند خانواده ای هندی با ۶۵ دلار درآمد در ماه، یک چوب کریکت دست ساز را وسیله بازی خود قرار داده است
pic 23 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های هندی با درآمد ۸۰ دلار، یک عروسک شکسته را برای بازی فرزندشان فراهم کرده اند
pic 24 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
اسباب بازی مورد علاقه فرزندان خانواده های فیلیپینی با درآمد ۹۸ دلار، عروسک های کوچک هستند
pic 25 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزندان خانواده های فلسطینی با سطح درآمد ۱۱۲ دلار در ماه، یک بطری پلاستیکی را برای بازی در نظر می گیرند
pic 26 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
کودکان کلمبیایی هایی که خانواده هایشان در ماه ۱۲۳ دلار درآمد دارند، توپ فوتبال را وسیله بازی خود قرار داده اند
pic 27 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
چوب های بلند، وسیله ایست که فرزندان خانواده های اهل نیجریه با درآمد ۱۲۴ دلار، از آن به عنوان اسباب بازی استفاده می کنند
pic 28 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزندان خانواده های کلمبیایی با سطح درآمد ۱۴۵ دلار، از یک توپ پلاستیکی برای بازی خود استفاده می کنند
pic 29 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
در همین کشور، خانواده هایی با سطح درآمد ۱۶۳ دلار، یک گربه را وسیله بازی فرزندشان قرار داده اند
pic 30 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
کودکی که در خانواده ای فیلیپینی با درآمد ۱۷۰ دلار بزرگ شده است، از عروسک پلاستیکی به عنوان اسباب بازی استفاده می کند
pic 31 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های تونسی که ۱۷۶ دلار در ماه درآمد دارند، خرس عروسکی را برای بازی کودکشان در نظر گرفته اند
pic 32 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
اسکوتر، وسیله مورد علاقه کودکان خانواده های تونسی با سطح درآمد ۲۱۸ دلار در ماه به شمار می رود
pic 33 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
کودکان خانواده های هندی با سطح درآمد ۲۴۵ دلار، یک ماشین اسباب بازی را برای خود بر می گزینند
pic 34 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
کودک اردنی که خانواده اش ۲۴۹ دلار درآمد دارد، از یک عروسک به عنوان اسباب بازی استفاده می کند
pic 35 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
اسباب بازی مورد علاقه کودک خانواده ای روآندایی با درآمد ۲۵۱ دلار، چوب درخت است
pic 36 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
توپ فوتبال، وسیله ایست که کودک بولیویایی با خانواده ای با سطح درآمد ۲۵۴ دلار، از آن برای بازی استفاده می کند
pic 37 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
در همین کشور، کودکانی که دارای خانواده ای با درآمد ۲۶۵ هستند، کامیون اسباب بازی را برای خود بر می گزینند
pic 38 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های اهل کامبوج با درآمد ۴۶۳ دلار، سگ خانگی را برای بازی فرزندشان در نظر گرفته اند
pic 39 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
تلفن همراه، وسیله ایست که فرزند خانواده ای اوکراینی با سطح درآمد ۴۷۶ دلار، برای سرگرمی خود استفاده می کند
pic 40 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
در کشور لتونی، خانواده هایی با سطح درآمد ۴۸۰ دلار، عروسک را برای بازی فرزندشان در نظر می گیرند
pic 41 w700 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزندان خانواده های اردنی با سطح درآمد ۵۸۳ دلار، از کامپیوتر رومیزی برای سرگرمی خود استفاده می کنند
pic 42 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزند خانواده هایی که در اوکراین ۶۹۴ دلار درآمد دارند، لِگو را برای بازی خود انتخاب می کنند
pic 43 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
گیتار برقی، وسیله ایست که فرزندان خانواده های مکزیکی با درآمد ۱۰۹۳ دلار، برای سرگرمی خود در نظر گرفته اند
pic 44 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های سوئدی با درآمد ماهانه ۲۲۲۳ دلار، عروسک های پلاستیکی را به عنوان اسباب بازی کودکان در نظر می گیرند
pic 45 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
فرزندان خانواده های چینی با درآمد ۲۲۳۵ دلار، تانک اسباب بازی را وسیله سرگرمی خود قرار می دهند
pic 46 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
تبلت وسیله ایست که خانواده های کنیایی با درآمد ۳۲۶۸ دلار، برای فرزندانشان تهیه می کنند
pic 47 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های نپالی با درآمد ماهانه ۳۸۲۹ دلاری، یک خرس بزرگ را برای بازی فرزندانشان در نظر می گیرند
pic 48 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
کودک آمریکایی که خانواده اش ۴۶۵۰ دلار در ماه درآمد دارد، لوازم بیسبال را وسیله سرگرمی خود قرار می دهد
pic 49 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانه لگویی، اسباب بازی مورد علاقه کودکانی است که خانواده هایشان ۴۸۸۳ دلار در ماه درآمد دارند
pic 50 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های اردنی که در ماه ۷۴۳۳ دلار درآمد کسب می کنند، عروسک های بزرگ را برای فرزندانشان در نظر می گیرند
pic 51 w700 1 اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف و مردم مختلف چیست؟ +تصاویر
خانواده های اهل لتونی که۱۱۳۸۱ دلار درآمد دارند، عروسک حیوانات را به عنوان اسباب بازی فرزندانشان انتخاب می کنند

اسباب بازی کودکان در کشوهای مختلف