استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن )

معماری خلاقانه استخر شبیه ویولن«استرادیواریوس»

قبل از توضیح در مورد معماری خلاقانه استخر شبیه ویولن«استرادیواریوس» بد نیست بدانید که در جهان موسیقی به طور کل و برای ساز ویولن به طور خاص ، نام استرادیواریوس بهترین سازنده ویولن دارای احترام و تقدس خاصی است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

D985D8B9D985D8A7D8B1DB8C D8A7D8B3D8AAD8AED8B1 D8B4D8A8DB8CD987 D988DB8CD988D984D986 D8A7D8B3D8AAD8B1D8A7D8AFDB8CD988D8A7D8B1DB8CD988D8B3 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن )

در اینجا صاحب خانه عشقش را به موسیقی و این ویولن نفیس قرن هفدهمی از یک زوایه کاملاً متفاوت نشان داده است.

این استخر شنا دقیقاً در قالب فرم همان ویولن های ساخت استرادیواریوس است که با دقت و ظرافت بسیار احداث گشته و با حفره های اف شکل، پل، زه ها و زه گیر و یک زیرچانه به طور هنرمندانه ای تکمیل گشته است.

این استخر شنا دقیقاً در قالب فرم همان ویولن های ساخت استرادیواریوس است که با دقت و ظرافت بسیار احداث گشته و با حفره های اف شکل، پل، زه ها و زه گیر و یک زیرچانه به طور هنرمندانه ای تکمیل گشته است.

با هم شاهکار معماری خلاقانه استخر شبیه ویولن«استرادیواریوس» را تماشا کنیم.

D985D8B9D985D8A7D8B1DB8C D8A7D8B3D8AAD8AED8B1 D8B4D8A8DB8CD987 D988DB8CD988D984D986 D8A7D8B3D8AAD8B1D8A7D8AFDB8CD988D8A7D8B1DB8CD988D8B3 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) violin pool architecture 2 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 215 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 223 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 214 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 123 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 133 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 153 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 203 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 173 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 103 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 83 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 115 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 73 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 63 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 43 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن ) designrulz 53 استخر ویولن ( ساخت و معماری خلاقانه استخر زیبا شبیه ویولن )


حتما بخوانید :  شغل های کم استرس ( معرفی 17 شغل و جزئیات اندازه تحمل آن )