اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز

عکس اعتراض مردم اهواز : شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت و هوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند.

اعتراض مردم اهواز به وضعیت این روزهای خوزستان

مردم اهواز روز گذشته در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات در استان خوزستان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت و هوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند.

1166373 230 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
تظاهرات مردم معترض اهواز

1166374 235 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166375 389 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
عکس های اعتراض مردم معترض خوزستان

1166378 871 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
عکس های حضور مردن اهواز در خیابان

1166379 946 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166380 124 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
مردم معترض خوزستان و اهواز

1166381 345 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
پلاکاردهای مردم معترض خوزستان و اهواز

1166382 455 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
تظاهرات در اهواز

1166383 839 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
عکس مردم معترض اهواز

1166384 675 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز

مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166385 339 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
عکس های مردم معترض خوزستان

1166386 136 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز
تظاهرات مردم معترض خوزستان به آلودگی هوا و قطع برق

1166387 123 اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز

عکس اعتراض مردم خوزستان به مشکلات روزهای اخیر

جمعی از مردم اهواز با حضور در مقابل استانداری خواستار رسیدگی مسئولان به قطعی های برق چند روزه در خوزستان و شهرستان اهواز شدند.