اعتراض مردم اهواز در خیابان ها با پوستر های معنا دار + تصاویر مردم اهواز

عکس اعتراض مردم اهواز : شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت و هوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند.

اعتراض مردم اهواز به وضعیت این روزهای خوزستان

مردم اهواز روز گذشته در اعتراض به قطعی برق، آب و مخابرات روبروی استانداری خوزستان تجمع کردند و خواستار بررسی وضعیت قطعی برق، آب و مخابرات در استان خوزستان شدند. شرکت کنندگان در این تجمع با پلاکاردها و سردادن شعارهایی چون مسئولین شهر حمایت، حمایت و هوای پاک حق ماست اعتراض خود را نسبت به قطعی آب و برق اعلام کردند.

1166373_230.jpg
تظاهرات مردم معترض اهواز

1166374_235.jpg
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166375_389.jpg
عکس های اعتراض مردم معترض خوزستان

1166378_871.jpg
عکس های حضور مردن اهواز در خیابان

1166379_946.jpg
مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166380_124.jpg
مردم معترض خوزستان و اهواز

1166381_345.jpg
پلاکاردهای مردم معترض خوزستان و اهواز

1166382_455.jpg
تظاهرات در اهواز

1166383_839.jpg
عکس مردم معترض اهواز

1166384_675.jpg

مردم معترض خوزستان به خیابان آمدند

1166385_339.jpg
عکس های مردم معترض خوزستان

1166386_136.jpg
تظاهرات مردم معترض خوزستان به آلودگی هوا و قطع برق

1166387_123.jpg

عکس اعتراض مردم خوزستان به مشکلات روزهای اخیر

جمعی از مردم اهواز با حضور در مقابل استانداری خواستار رسیدگی مسئولان به قطعی های برق چند روزه در خوزستان و شهرستان اهواز شدند.