افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات ۹۶ + تصاویر و حاشیه ها

عکس افتتاح ستاد انتخابات کشور

افتتاح ستاد انتخابات کشور : ستاد انتخابات کشور برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی عصر امروز ۱۴ اسفند با حضور وزیر کشور و اعضای ستاد انتخابات کشور در محل وزارت کشور افتتاح شد.

عکس های افتتاح ستاد انتخابات کشور

57448877 hossein kazazi 20 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448878 hossein kazazi 18 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448879 hossein kazazi 19 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448880 hossein kazazi 17 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448881 hossein kazazi 15 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448882 hossein kazazi 16 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448883 hossein kazazi 14 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448884 hossein kazazi 13 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448885 hossein kazazi 12 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448886 hossein kazazi 11 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448887 hossein kazazi 10 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448888 hossein kazazi 9 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448889 hossein kazazi 8 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448890 hossein kazazi 7 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448891 hossein kazazi 6 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448892 hossein kazazi 5 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448893 hossein kazazi 4 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448894 hossein kazazi 3 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448895 hossein kazazi 1 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها 57448896 hossein kazazi 2 افتتاح ستاد انتخابات کشور برای انتخابات 96 + تصاویر و حاشیه ها


حتما بخوانید :  روز ارتش 96 + تصاویر و حاشیه های سی و نهمین روز ارتش