افراد قد بلند و دردسرهای جالب و بامزه ای که دارند + تصاویر

افراد قد بلند و گرفتاری هایی که دارند

افراد قد بلند : تقریبا همه ما قد بلند بودن را یکی از مصداق های خوش تیپی زنان و مردان می دانیم و هر چه فرد بلندتر و خوش اندام تر باشد، به نظرمان جذاب تر خواهد بود.

1

اما همین قدِ بلند گاهی مصائبی به دنبال دارد که افراد کوتاه قد از آن به دور هستند و از این رو می توانند خدا را شکر کنند که چندان بلند آفریده نشده اند. البته این حرف بیشتر جنبه شوخی دارد و تصاویری که در ادامه برایتان درج کرده ایم نیز در همین راستا بوده و تِم طنز دارند و مطمئن هستیم با دیدن آن ها لبخند روی لب هایتان خواهد نشست.

افراد قد بلند و گرفتاری هایی که دارند

دراز کشیدن روی تخت با آسایش خیال و بدون نگرانی از بیرون افتادن پاها از تخت

دراز کشیدن روی تخت با آسایش خیال و بدون نگرانی از بیرون افتادن پاها از تخت

در میان جمعیت همانند یک ستون از همه جا دیده نمی شوید.

در میان جمعیت همانند یک ستون از همه جا دیده نمی شوید.

می توانید از پنجره هواپیما بیرون را تماشا کنید.

می توانید از پنجره هواپیما بیرون را تماشا کنید.

در اتوبوس و هواپیما جای کافی برای دراز کردن پاهایتان پیدا خواهید کرد.

در اتوبوس و هواپیما جای کافی برای دراز کردن پاهایتان پیدا خواهید کرد.

خیلی راحت دوش می گیرید.

خیلی راحت دوش می گیرید.

در فشردن کلیدهای دستگاه های خودپرداز مشکلی نخواهید داشت.

در فشردن کلیدهای دستگاه های خودپرداز مشکلی نخواهید داشت.

به راحتی می توانید پای خود را زیر میز دراز کنید.

به راحتی می توانید پای خود را زیر میز دراز کنید.

می توانید سبز شدن چراغ راهنمایی را ببینید.

می توانید سبز شدن چراغ راهنمایی را ببینید.

حتی می توانید خودتان را در آینه ببینید.

حتی می توانید خودتان را در آینه ببینید.

در پیاده رو بدون هراس از گیر کردن به شاخه های درخت راه بروید.

در پیاده رو بدون هراس از گیر کردن به شاخه های درخت راه بروید.

در عکس های دوستانه و خانوادگی به طور کامل حضور داشته باشید و سر یا پاهایتان کراپ نشود.

در عکس های دوستانه و خانوادگی به طور کامل حضور داشته باشید و سر یا پاهایتان کراپ نشود.

به راحتی در سندلی های ورزشگاه ها و سینماها بنشینید.

به راحتی در صندلی های ورزشگاه ها و سینماها بنشینید.

بدون کج و کوله کردن خود و ساختن یک منظره خنده دارد احمقانه، از شیر آب، آب بنوشید.

بدون خم کردم بدن و ساختن یک منظره خنده دار، از شیر آب، آب بنوشید.

برای انجام کارهای ساده ای همانند گرفتن عکس لازم نیست خم شده یا خودتان را در وضعیت های دشوار قرار دهید.

برای انجام کارهای ساده ای همانند گرفتن عکس لازم نیست خم شده یا خودتان را در وضعیت های دشوار قرار دهید.

به راحتی در جلسه های کاری بنشینید و سرتان روی پرده نمایش سایه نیندازد.

به راحتی در جلسه های کاری بنشینید و سرتان روی پرده نمایش سایه نیندازد.

آستین پیراهن ها اندازه تان باشد.

آستین پیراهن ها اندازه تان باشد.

لباس و وسایل تفریحات آخر هفته تان در یک کوله معمولی جا شوند.

لباس و وسایل تفریحات آخر هفته تان در یک کوله معمولی جا شوند.

به راحتی صدای اطرافیان را بشنوید

به راحتی صدای اطرافیان را بشنوید