افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویر

دوران جوانی افراد پیر

افراد پیر در دوران جوانی : پیر شدن تغییرات زیادی در چهره ظاهری افراد ایجاد می کند، از موهای سفید گرفته تا چین و چروک هایی که راه گریزی از آن ها وجود ندارد. اما بخشی از انسان که همیشه ثابت می کند، هویت و شخصیت درونی اوست.

ماری بورشووا

افراد پیر در دوران جوانی

در همین رابطه، هنرمندی موسوم به «ژان لانگر» به عکاسی از افرادی اقدام کرده که بیش از یک قرن در این دنیا زیسته اند و برای پروژه هنری خود نیز نام «چهره های قرن» را برگزیده است.

در آلبوم چهره های قرن، تصاویری از زنان و مردان بالای یکصد سال را در کنار عکس های دوران جوانیشان مشاهده خواهید کرد. هنرمند یاد شده، از سوژه های کهنسال خود خواسته تا به همان شکلی که در عکس دوران جوانی خود دیده می شوند، ژست بگیرند.

در نتیجه این کار، مجموعه ای به دست آمده که می توانید بخش هایی از آن را در زیر مشاهده کنید.

لانگر در مورد پروژه خود بیان داشته: «ظاهر افراد در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده است اما طبیعتِ وجودی همگی آن ها در هر دو عکس یکی است و می توان در عمق نگاه آن ها این موضوع را تشخیص داد.»

حتما بخوانید :  آسمان شب پر ستاره در سراسر جهان واقعا چشم نواز است + تصاویر

تصاویر جالب از افراد پیر در دوران جوانی

آنا پوشوبرادسکیآنا پوشوبرادسکیآنتونین بالدرمنآنتونین بالدرمنماری بورشوواماری بورشوواآنا واشینوواآنا واشینوواولاستا سیزکوواولاستا سیزکوواآنتونین کوواریآنتونین کوواریبدریشکا کوهلرووابدریشکا کوهلروواپروکوپ وِجدِلکپروکوپ وِجدِلکاستانیسلاف اسپچیلاستانیسلاف اسپچیللودویک چایبیکلودویک چایبیکماری فجفارووی - خاطرات شخصی وی در آتش سوزی از بین رفته اند.ماری فجفارووی – خاطرات شخصی وی در آتش سوزی از بین رفته اند.وینسنسی جتلیناوینسنسی جتلینا

لودمیلا وایسلوزیلوویلودمیلا وایسلوزیلووی