افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویر

دوران جوانی افراد پیر

افراد پیر در دوران جوانی : پیر شدن تغییرات زیادی در چهره ظاهری افراد ایجاد می کند، از موهای سفید گرفته تا چین و چروک هایی که راه گریزی از آن ها وجود ندارد. اما بخشی از انسان که همیشه ثابت می کند، هویت و شخصیت درونی اوست.

3 112 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویر

افراد پیر در دوران جوانی

در همین رابطه، هنرمندی موسوم به «ژان لانگر» به عکاسی از افرادی اقدام کرده که بیش از یک قرن در این دنیا زیسته اند و برای پروژه هنری خود نیز نام «چهره های قرن» را برگزیده است.

در آلبوم چهره های قرن، تصاویری از زنان و مردان بالای یکصد سال را در کنار عکس های دوران جوانیشان مشاهده خواهید کرد. هنرمند یاد شده، از سوژه های کهنسال خود خواسته تا به همان شکلی که در عکس دوران جوانی خود دیده می شوند، ژست بگیرند.

در نتیجه این کار، مجموعه ای به دست آمده که می توانید بخش هایی از آن را در زیر مشاهده کنید.

لانگر در مورد پروژه خود بیان داشته: «ظاهر افراد در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شده است اما طبیعتِ وجودی همگی آن ها در هر دو عکس یکی است و می توان در عمق نگاه آن ها این موضوع را تشخیص داد.»

حتما بخوانید :  زنان جنجالی جهان در سال 2016 به روایت تصاویر کمتر دیده شده

تصاویر جالب از افراد پیر در دوران جوانی

1 120 1 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرآنا پوشوبرادسکی2 118 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرآنتونین بالدرمن3 112 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرماری بورشووا4 107 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرآنا واشینووا5 105 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرولاستا سیزکووا6 103 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرآنتونین کوواری7 99 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویربدریشکا کوهلرووا8 86 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرپروکوپ وِجدِلک9 78 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویراستانیسلاف اسپچیل10 62 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرلودویک چایبیک11 51 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرماری فجفارووی – خاطرات شخصی وی در آتش سوزی از بین رفته اند.12 42 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویروینسنسی جتلینا

13 39 افراد پیر در دوران جوانی چه شکلی بوده اند + تصاویرلودمیلا وایسلوزیلووی