شرط افزایش یارانه نقدی و نظر نمایندگان مجلس در این مورد

یارانه نقدی به یک شرط افزایش می یابد

افزایش یارانه نقدی : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالاتی در مورد افزایش یارانه نقدی شرط محقق شدن این مسئله را بیان کرد.

Image result for ‫یارانه‬‎

مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:ماهانه ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب هموطنان واریز می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که مابه التفاوت رقم حاصل از افزایش قیمت ها ویارانه دریافتی مردم به چه حسابی واریز می شود، گفت:سایر درآمدهای دولت و مابه التفاوت هدفمندی یارانه به حساب دستگاه های خدماتی و ذی نفع به سبب مدیریت واحد و متمرکز، واریز می شود و از این حیث جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

بائوج لاهوتی ادامه داد:درآمد هدفمندی یارانه ها باید تحت نظارت و کنترل دقیقی باشد تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری که چرا بر خلاف افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان یارانه تغییر نکرده است، بیان داشت:تا زمانی که دولت نسبت به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام نکند امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد

یارانه نقدی به یک شرط افزایش می یابد