انتخاب رئیس مجلس در سال ۹۶ + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس

عکس حاشیه های جلسه علنی امروز مجلس

انتخاب رئیس مجلس در سال ۹۶ : علی لاریجانی برای دومین سال پیاپی با ۲۰۴رای به عنوان رئیس مجلس دهم انتخاب شد. مسعود پزشکیان و علی مطهری برای دومین سال پیاپی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس دهم انتخاب شدند.

هیات رییسه سال دوم مجلس دهم

رییس مجلس: علی لاریجانی
نایب رییس اول: مسعود پزشکیان
نایب رییس دوم: علی مطهری
دبیران هیات رییسه: رنجبرزاده، فرهنگی، قاضی زاده هاشمی، کاتب، وکیلی، امیرآبادی
ناظرین هیات رییسه: آشوری تازیانی، بهروز نعمتی، اسدالله عباسی

همچنین بهروز نعمتی، محمد قسیم عثمانی، رسول خضری، محمد آشوری، مجید ناصری نژاد، اسدالله عباسی، محمد محمودی شاه نشین و محمد فیضی برای سمت کارپردازی(ناظر) هیات رییسه مجلس کاندیدا شدند که نمایندگان محمد آشوری، بهروز نعمتی و اسدالله عباسی را به عنوان سه ناظر هیات رییسه انتخاب کردند.

در ترکیب هیات رییسه سال اول مجلس محمدقسیم عثمانی یکی از سه ناظر هیات رییسه بود که با رای نمایندگان اسدالله عباسی جایگزین وی شد. بر این اساس ترکیب ۱۲ نفره هیات رییسه مجلس با دو تغییر نسبت به سال اول فعالیت مجلس دهم شکل گرفت.

در جدول زیر گرایش سیاسی اعضای جدید هیات رییسه مجلس آمده است:

سمتعنوانفراکسیون
رییسعلی لاریجانی
نواب رییسمسعود پزشکیانامید
نواب رییسعلی مطهریامید
دبیرمحمدعلی وکیلیامید
دبیراحمد امیرآبادی فراهانیولایی
دبیراکبر رنجبرزادهولایی
دبیرمحمدحسین فرهنگیولایی
دبیرامیرحسین قاضی زاده هاشمیولایی
دبیرغلامرضا کاتبمستقلین
ناظرمحمد آشوریمستقلین
ناظربهروز نعمتیمستقلین
ناظراسدالله عباسیولایی
حتما بخوانید :  جزئیات حمله به هیات عزاداری در ساری

 

1953521 1 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953522 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953523 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953524 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953525 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953526 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953527 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

1953528 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلسحاشیه های جلسه علنی مجلس

تصاویر انتخابات هیات رئیسه مجلس

57498281 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498282 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498283 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498284 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498285 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498286 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498287 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498288 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498289 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498290 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس 57498291 انتخاب رئیس مجلس در سال 96 + تصاویر و حاشیه های جلسه امروز مجلس


حتما بخوانید :  عیدی فرهنگیان و حق التدریس ها 96 + شرایط پرداخت عیدی فرهنگیان عید 96