انفجار بمب در مسیر خودروی “عبدالغفور حیدری” نایب رئیس مجلس پاکستان

انفجار بمب در مسیر خودرو

انفجار بمب در مسیر خودروی حامل “عبدالغفور حیدری” نایب رئیس مجلس سنای پاکستان در استان بلوچستان دستکم ۲۵ کشته و ۳۵ زخمی بر جای گذاشت.