انفجار در محله خلیج فارس + عکس و جزئیات و تعداد کشته ها

انفجار در محله خلیج

در حادثه انفجار و ریزش ۳ ساختمان در خیابان خلیج‌فارس، ۵ تن کشته شدند که شامل سه زن و یک دختربچه ۳۸ روزه و یک پسر بچه ۱۰ روزه می‌شود.

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران

انفجار سه ساختمان در خلیج فارس تهران