انفجار در پمپ گاز خرامه + عکس انفجار مزدا وانت در پمپ گاز خرامه

انفجار در پمپ گاز خرامه : یک دستگاه خودروی مزدا وانت در زمان سوخت گیری در پمپ گاز شهرستان خرامه دچار انفجار شد.

انفجار مزدا وانت در پمپ گاز

انفجار در پمپ گاز خرامه : یک دستگاه خودروی مزدا وانت در پمپ گاز دچار حادثه شد . ظهر روز گذشته (شنبه) یک دستگاه خودروی مزدا وانت در حین سوخت گیری در پمپ گاز شهرستان خرامه استان فارس دچار انفجار شد. تصاویری از خسارات این انفجار را مشاهده می نمایید.

تصاویر انفجار مزدا وانت در هنگام سوخت گیری

 d9 85 d8 b2 d8 af d8 a7 d9 88 d8 a7 d9 86 d8 aa انفجار در پمپ گاز خرامه + عکس انفجار مزدا وانت در پمپ گاز خرامهانفجار در پمپ گاز خرامه

D985D8B2D8AFD8A7 D988D8A7D986D8AA 1 انفجار در پمپ گاز خرامه + عکس انفجار مزدا وانت در پمپ گاز خرامهانفجار خودروی مزدا وانت در زمان سوختگیری در شهرستان خرامه استان فارس

D985D8B2D8AFD8A7 D988D8A7D986D8AA 2 انفجار در پمپ گاز خرامه + عکس انفجار مزدا وانت در پمپ گاز خرامهانفجار خودروی مزدا وانت در زمان سوختگیری در شهرستان خرامه

مزدا وانت در پمپ گاز شهرستان خرامه منفجر شد


حتما بخوانید :  رسوایی های مارادونا ( از مصرف مواد مخدر تا مهمانی های شبانه )