اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

اکران فیلم سلام بمبئی : بازیگران و هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم در پردیس کوروش حاضر شدند.

اکران فیلم سلام بمبئی با حضور بازیگران و هنرمندان هندی

اکران فیلم سلام بمبئی شب گذشته با حضور عوامل هندی این فیلم برگزار شد.

این مراسم در پردیس کوروش برگزار شده بود که در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از هنرمندان هندی حاضر در اکران فیلم سلام بمبئی را مشاهده خواهید کرد.

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

hello mumbai movie 1 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

hello mumbai movie 3 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم

hello mumbai movie 4 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

hello mumbai movie 5 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

hello mumbai movie 6 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

hello mumbai movie 7 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

ادای احترام بازیگر هندی به تماشاچیان فیلم سلام بمبئی

hello mumbai movie 8 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

محمدرضا گلزار در کنار بازیگران و هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم در پردیس کوروش حاضر شدند.

اکران فیلم سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار

اکران فیلم سلام بمبئی شب گذشته با حضور محمدرضا گلزار و عوامل هندی این فیلم برگزار شد.

حتما بخوانید :  هانیه توسلی به ورزش حرفه ای روی آورد +عکس

این مراسم در پردیس کوروش برگزار شده بود که با حضور محمدرضا گلزار فضای مراسم به کلی تغییر کرد.

در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از محمدرضا گلزار و هنرمندان هندی حاضر در اکران فیلم سلام بمبئی را مشاهده خواهید کرد.

محمدرضا گلزار در کنار هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

reza golzar hello mumbai 2 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

چهره خندان محمدرضا گلزار در کنار بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

reza golzar hello mumbai 5 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

معرفی بازیگران هندی به حاضرین توسط محمدرضا گلزار

reza golzar hello mumbai 4 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

محمدرضا گلزار در اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

reza golzar hello mumbai 3 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

صحبت های محمدرضا گلزار درحاشیه اکران فیلم سلام بمبئی

reza golzar hello mumbai 1 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

عکس های این مراسم را مشاهده نمایید.

salam bamabei ekran 01 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکسمحمدرضا گلزار و گلشن گروور بازیگر هندی در اکران خصوصی سلام بمبئی

salam bamabei ekran 02 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

داریوش فرضیایی در اکران سلام بمبیی

salam bamabei ekran 03 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکسعکس / محمدرضا گلزار در اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

salam bamabei ekran 04 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکسرضا گلزار و بازیگران هندی فیلم سلام بمبئی در اکران خصوصی فیلم در تهران / آذر ماه ۹۵

salam bamabei ekran 05 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکسافتتاحیه فیلم سلام بمبئی

salam bamabei ekran 06 اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکسمراسم اکران فیلم سلام بمبئی در ایران


حتما بخوانید :  شراره رخام ( از راز و رمز جدایی از همسرش تا ماجرای تزریق ژل لب )