اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس و تیپ بازیگران در اکران سلام بمبئی + عکس

اکران فیلم سلام بمبئی : بازیگران و هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم در پردیس کوروش حاضر شدند.

اکران فیلم سلام بمبئی با حضور بازیگران و هنرمندان هندی

اکران فیلم سلام بمبئی شب گذشته با حضور عوامل هندی این فیلم برگزار شد.

این مراسم در پردیس کوروش برگزار شده بود که در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از هنرمندان هندی حاضر در اکران فیلم سلام بمبئی را مشاهده خواهید کرد.

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم

هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

ادای احترام بازیگر هندی به تماشاچیان فیلم سلام بمبئی

ادای احترام بازیگر هندی به تماشاچیان فیلم سلام بمبئی

محمدرضا گلزار در کنار بازیگران و هنرمندان هندی فیلم سلام بمبئی در اکران این فیلم در پردیس کوروش حاضر شدند.

اکران فیلم سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار

اکران فیلم سلام بمبئی شب گذشته با حضور محمدرضا گلزار و عوامل هندی این فیلم برگزار شد.

این مراسم در پردیس کوروش برگزار شده بود که با حضور محمدرضا گلزار فضای مراسم به کلی تغییر کرد.

در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از محمدرضا گلزار و هنرمندان هندی حاضر در اکران فیلم سلام بمبئی را مشاهده خواهید کرد.

محمدرضا گلزار در کنار هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

محمدرضا گلزار در کنار هنرمندان و عوامل هندی فیلم سلام بمبئی

چهره خندان محمدرضا گلزار در کنار بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

چهره خندان محمدرضا گلزار در کنار بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

معرفی بازیگران هندی به حاضرین توسط محمدرضا گلزار

معرفی بازیگران هندی به حاضرین توسط محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار در اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

محمدرضا گلزار در اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش

صحبت های محمدرضا گلزار درحاشیه اکران فیلم سلام بمبئی

صحبت های محمدرضا گلزار درحاشیه اکران فیلم سلام بمبئی

عکس های این مراسم را مشاهده نمایید.

عکس های مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئیمحمدرضا گلزار و گلشن گروور بازیگر هندی در اکران خصوصی سلام بمبئی

عکس های مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

داریوش فرضیایی در اکران سلام بمبیی

عکس های مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئیعکس / محمدرضا گلزار در اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی

عکس های مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئیرضا گلزار و بازیگران هندی فیلم سلام بمبئی در اکران خصوصی فیلم در تهران / آذر ماه ۹۵

عکس های مراسم اکران خصوصی فیلم سلام بمبئیافتتاحیه فیلم سلام بمبئی

اکران خصوصی فیلم سلام بمبئیمراسم اکران فیلم سلام بمبئی در ایران