اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

اکران فیلم نقطه کور با حضور تیپ جدید بازیگران زن

اکران فیلم نقطه کور : اکران خصوصی فیلم سینمای «نقطه کور » با حضور بازیگران و عوامل فیلم در پردیس سینما ملت برگزار شد.الهه حصاری شهرام حقیقت دوست و خاطره اسدی در اکران خصوصی نقطه کور

در ادامه میتوانید عکس ها را از این مراسم ببینید:

dsc 3936 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

الهه حصاری

khaterehasadi 1 copy copy copy copy copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

خاطره اسدی و شهرام حقیقت دوست

khaterehasadi 4 copy copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

الهه حصاری و خاطره اسدی

khaterehasadi 3 copy copy copy copy copy copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

خاطره اسدی

هانیه توسلی و نیکی مظفری در اکران خصوصی نقطه کور

در ادامه میتوانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از این مراسم ببینید:

haniyeh tavasolo 4 copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

هانیه توسلی در اکران خصوصی نقطه کور

haniyeh tavasolo 3 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

نیکی مظفری در کران خصوصی نقطه کور

haniyeh tavasolo 1 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

هانیه توسلی و نیکی مظفری

haniyeh tavasolo 2 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

نیکی مظفری

haniyeh tavasolo 5 copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

هانیه توسلی

مریم معصومی و مهسا کاشف در اکران خصوصی نقطه کور

در ادامه میتوانید عکس های اختصاصی سیمرغ را از این مراسم ببینید:

maryam masoomi 1 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مریم معصومی در اکران نقطه کور

mahsa kashef 2 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مهسا کاشف در اکران نقطه کور

mahsa kashef 1 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مهسا کاشف

مدل مانتو در اکران خصوصی نقطه کور

اکران خصوصی فیلم سینمای «نقطه کور » با حضور بازیگران و عوامل فیلم، یکشنبه در پردیس سینما ملت برگزار شد. خاطره اسدی، نیکی مظفری، هانیه توسلی، مهسا کاشف و مریم معصومی از کسانی بودند که در این مراسم شرکت کرده بودند. به همین بهانه مدل مانتو این عزیزان را گردآوری کرده ایم.

حتما بخوانید :  بازیگران پرکار سینمای ایران در سالی که گذشت + تصاویر و اسامی

مدل مانتو نیکی مظفری در اکران خصوصی نقطه کور

haniyeh tavasolo 3 copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مدل مانتو هانیه توسلی در اکران خصوصی نقطه کور

haniyeh tavasolo 5 copy copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مدل مانتو مهسا کاشف در اکران خصوصی نقطه کور

mahsa kashef 1 copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

مدل مانتو مریم معصومی در اکران خصوصی نقطه کور

maryam masoomi 1 copy اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس

resized 311490 358 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311491 771 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311492 347 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311493 458 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311494 180 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311495 531 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311496 164 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311497 941 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311498 635 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311499 960 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311500 177 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311501 556 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311502 197 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311503 413 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311504 761 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس
resized 311505 430 اکران فیلم نقطه کور با حضور بازیگران زن با تیپ جدید + عکس