ایالت های شاد در آمریکا کدامند ( معرفی شادترین ها در آمریکا )

شادترین ایالت ها در آمریکا کدامند

درست است که فرمول خاصی برای شادی وجود ندارد اما عوامل خاصی وجود دارند که روی سلامت روان ما تاثیرگذار هستند. عواملی مثل یک شغل خوب، یک رابطه سالم و فعالیت های فیزیکی روی رضایت شما از زندگی تاثیر می گذارند و تحقیقات نشان داده اند که این میزان رضایت و خرسندی از زندگی در ایالات مختلف متفاوت است. در این تحقیق میزان رضایت از زندگی در ایالات مختلف بر اساس ۲۸ عامل کلیدی محاسبه شده است. عواملی چون میزان افسردگی، میزان مشارکت های ورزشی، رشد درآمد و…

شادترین ایالت ها در آمریکا کدامند؟

در این جا با شادترین ایالت ها در آمریکا آشنا شوید.

شادترین ایالات آمریکا

ایلینویز

ایلینویزآمار کمترین میزان افسردگی جوانان را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

ماساچوست

ماساچوست سومین ایالت امن در کشوراست.

شادترین ایالات آمریکا

کانتیکت

این ایالت از نظر کمترین آمار خودکشی در رده پنجم قرار دارد.

شادترین ایالات آمریکا

آیداهو

آیداهو در رده محیط کار سومین ایالت شاد کشوراست.

شادترین ایالات آمریکا

واشنگتون

واشنگتون د رمشارکت های ورزشی سومین رتبه را در کشور دارد.

شادترین ایالات آمریکا

کلرادو

کلرادو در ۵۰ ایالت آمریکا بالاترین مشارکت ورزشی را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

داکوتای شمالی

این ایالت بالاترین رشد درآمد و کمترین میزان بیکاری را در کشور دارد.

شادترین ایالات آمریکا

ورمونت

ورمونت امن ترین ایالت آمریکا شناخته شده است.

شادترین ایالات آمریکا

ویرجینیا

ویرجینیا و نیویورک در میان ایالاتی که پایین ترین میانگین افسردگی را دارند در رده پنجم قرار دارند.

شادترین ایالات آمریکا

مریلند

مریللند د رمیان ایالاتی که کمترین میانگین خودکشی را دارند در مقام سوم قرار دارد.

شادترین ایالات آمریکا

نیوهمپشایر

نیوهمپشایر در رده جامعه و محیط زیست رتبه دوم را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

ایووا

این ایالت سومین مقام در کمترین میزان بیکاری طولانی مدت در کشور را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

داکوتای جنوبی

در میان ۵۰ ایالت آمریکا داکوتای جنوبی دومین کشور است که بیشترین میزان رشد درآمد را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

نیوجرسی

نیوجرسی در میان کشورهایی که کمترین میزان خودکشی را دارند در مقام دوم است.

شادترین ایالات آمریکا

نبراسکا

بر اساس تحقیقات انجام شده نبراسکا در زمنیه کمترین میزان بیکاری طولانی مدت بعد از ایووا مقام چهارم را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

کالیفرنیا

کالیفرنیا دومین کشور در موضوع سلامت جسمی و احساسی است.

شادترین ایالات آمریکا

هاوایی

هاوایی کمترین میزان افسردگی جوانان را دارد.

شادترین ایالات آمریکا

یوتا

یوتا کمترین میانگین ساعت کاری را در آمریکا دارد.

شادترین ایالات آمریکا

مینه سوتا

مینه سوتا سومین ایالت در آمریکاست که مردم آن میزان خواب کافی دارند.