ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )

زیباترین ایستگاه های مترو در مسکو

ایستگاه های مترو زیبا : سیستم عبور و مرور زیرزمینی مسکو ۸۰ سال قدمت دارد و روزانه بیش از ۹ میلیون مسافر را در حدود ۲۰۰ ایستگاه حمل می کند. بیشتر معماری ها و دکورهای این ایستگاه ها سال ها پیش ساخته شده اند و وسیله ای برای خودنمایی هنرمندان، آرمان ها و تندیس های شوروی می باشد. این سیستم های حمل و نقل اکنون کمی مدرنیزه شده و برای جام جهانی ۲۰۱۸ که در مسکو برگزار می شود آماده شده است. در این جا تصاویری از زیباترین ایستگاه های متروی مسکو را با هم ببینیم.

metro 1 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ایستگاه Revolution Square میدان انقلاب مسکو.

metro 2 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )آرم متروی مسکو در ورودی ایستگاه مترو.

metro 3 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ایستگاه Fonvizinskaya.

metro 4 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )مدیر ایستگاه مترو در حال کنترل رفت و آمد قطارها.

metro 5 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ویوی داخلی ایستگاه Komsomolskaya.

metro 6 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )مجسمه ولادیمیر لنین بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی.

metro 7 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )نمای داخلی ایستگاه Mendeleyevskaya.

metro 8 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ورودی ایستگاه Smolenskaya.

metro 9 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ایستگاه Otradnoye.

metro 10 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )قطعه ای از طراحی داخلی ایستگاه Novokuznetskaya.

metro 11 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )مردم روی پله برقی های ایستگاه Park Kultury.

metro 12 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ایستگاه مترو Mendeleyevskaya.

metro 13 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )مردم روس در انتظار قطار در ایستگاه مترو Kievskaya.

metro 14 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )کارمند مترو مسکو در حال راندن قطار در ایستگاه Paveletskaya.

metro 15 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )نمای داخلی ایستگاه Barrikadnaya.

metro 16 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )ایستگاه Kievskaya.

metro 17 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )کارمند مترو در حال شستشوی قطارها.

metro 19 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )یکی از مجسمه ها در ایستگاه متروی میدان انقلاب.

metro 20 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )مردم منتظر قطار در ایستگاه Kurskaya.

metro 21 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )دیزاین داخلی ایستگاه Dubrovka.

metro 22 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )یکی از کارگران در حال اصلاح تزئینات گچی ایستگاه Kievskaya.

metro 23 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )

راهنمای بازرسان ایستگاه های متروی مسکو.

قصر های زیر زمینی مسکو 1 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 2 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 3 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 4 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 6 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 7 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 8 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 9 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 10 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 11 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 12 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو ) قصر های زیر زمینی مسکو 13 ایستگاه های مترو زیبا در مسکو ( تصاویر زیباترین ایستگاه های مترو )