بازگشت رابعه اسکویی به کشور + پشیمانی رابعه اسکویی از پیوستن به جم

بازگشت رابعه اسکویی

بازگشت رابعه اسکویی یکی از بازیگران پیوسته به شبکه جم از مهاجرتش پشیمان است و درخواست بازگشت به کشور را دارد.

درخواست بازگشترابعه اسکویی به کشور

هنر آنلاین : به تازگی خبری مبنی بر ابراز پشیمانی رابعه اسکویی از پیوستن به شبکه جم و درخواست بازگشت به کشور در رسانه ها در حال انتشار است. ظاهرا رابعه اسکویی که مدتی است به پیشنهاد شبکه جم به این شبکه پیوسته بود، رسما از مراجع ذی ربط درخواست بازگشت به ایران را نموده است.

بازگشت رابعه اسکویی

ندامت بازیگر زن پیوسته به جم

چندسالی است شبکه جم به باتلاق بازیگران سطح چندمی بدل شده است که با پیشنهادهای این شبکه از ایران خارج می شوند و پس از مدتی که با بی محلی این شبکه ها مواجه می شوند، خواهان بازگشت به کشور می شوند.

پشیمانی رابعه اسکویی از پیوستن به جم