برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

خلق نقاشی های سه بعدی با استفاده از کاغذ و خودکار و بُرش

برش کاغذ : یک هنرمند دانمارکی به نام HuskMitNavn با استفاده از یک برگه کاغذ و خودکار، آثار هنری بسیار زیبایی خلق می کند که فوق العاده جذاب و دیدنی هستند.

1 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

اصلی ترین هنر وی استفاده از تکنیک برش و تا کردن کاغذ در مکان مناسب است. همین کارهای به ظاهر ساده، به طرح های هنری او هویت بخشیده و نمای سه بعدی در آن ها ایجاد می کند.

همچنین باید اشاره کنیم که زبانی از طنز نیز در آثار هاسک میتناون به چشم می خورد که بر زیبایی بیشتر آن ها افزوده.

برای دیدن گوشه هایی از این آثار در ادامه با شهر مطلب همراه باشید.

1 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

برش کاغذ

2 5 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

3 5 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

برش دادن جالب کاغذ

4 5 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

5 5 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

روش برش دادن کاغذ

6 3 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

7 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

8 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

9 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

10 4 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

11 3 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

12 1 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

13 2 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

14 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

15 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

16 1 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

17 1 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

18 1 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس

19 برش کاغذ به صورت هنرمندانه و ایجاد نقاشی های سه بعدی + عکس


حتما بخوانید :  خانه عجیب و زیبا که در داخل یک غار ساخته شده است + تصاویر