برنامه لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ + جدول و ساعات پخش بازی های والیبال

برنامه و نتایج کامل رقابت‌های لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷

برنامه لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ : مرحله اول رقابت‌های لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ از ۱۲ خرداد آغاز می‌شود.بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷ در سه سطح برگزار می‌شود و ۳۶ تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند.

برنامه لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷

اسامی تیم‌های شرکت کننده در سه سطح این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سطح ۱. آرژانتین، بلژیک، برزیل ، بلغارستان، کانادا، فرانسه، ایران ، ایتالیا، لهستان، روسیه، صربستان و آمریکا.

سطح ۲. استرالیا، چین، جمهوری چک، مصر، فنلاند، ژاپن، کره ، هلند، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و ترکیه .

سطح ۳. اتریش، اسپانیا، استونی، آلمان، یونان، قزاقستان، مکزیک، مونته نگرو، قطر ، چین تایپه، تونس، ونزوئلا .

در هفته‌ اول این رقابت‌ها تیم‌ ‌ملی والیبال ایران با لهستان، برزیل و ایتالیا همگروه است.

در هفته‌ دوم شاگردان کولاکوویچ میزبان هستند. بلژیک، صربستان و آرژانتین سه تیمی هستند که در هفته‌ دوم این رقابت‌ها که ۱۹ تا ۲۱ خرداد ماه برگزار می‌شود به ایران می آیند و در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی به رقابت می پردازند.

آمریکا، لهستان و روسیه سه تیمی هستند که در هفته‌ سوم لیگ جهانی با هم همگروه هستند.

شنبه ۱۷ تیر فینال این دوره از رقابت‌ها برگزار می‌شود.

جدول رده بندی لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷
ردهتیم هاتعداد بازیبردباختامتیاز
۱آرژانتین
۲بلژیک
۳برزیل
۴بلغارستان
۵کانادا
۶فرانسه
۷ایران
۸ایتالیا
۹لهستان
۱۰روسیه
۱۱صربستان
۱۲آمریکا
برنامه و نتایج هفته اول دور گروهی لیگ جهانی ۲۰۱۷
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
Cبلغارستانفرانسهجمعه ۱۲ خرداد۱۷:۴۰
Bکانادابلژیکجمعه ۱۲ خرداد۱۸:۳۰
Aبرزیللهستانجمعه ۱۲ خرداد۱۹:۳۰
Cآرژانتینروسیهجمعه ۱۲ خرداد۲۰:۴۰
Bصربستانآمریکاجمعه ۱۲ خرداد۲۱:۳۰
Aایتالیاایرانجمعه ۱۲ خرداد۲۲:۳۰
Aلهستانایتالیاشنبه ۱۳ خرداد۱۶:۳۰
Cآرژانتینبلغارستانشنبه ۱۳ خرداد۱۷:۴۰
Bکاناداآمریکاشنبه ۱۳ خرداد۱۸:۳۰
Aبرزیلایرانشنبه ۱۳ خرداد۱۹:۳۰
Cفرانسهروسیهشنبه ۱۳ خرداد۲۰:۴۰
Bصربستانبلژیکشنبه ۱۳ خرداد۲۱:۳۰
Aایتالیابرزیلیکشنبه ۱۴ خرداد۱۶:۳۰
Cآرژانتینفرانسهیکشنبه ۱۴ خرداد۱۷:۴۰
Bبلژیکآمریکایکشنبه ۱۴ خرداد۱۸:۳۰
Aایرانلهستانیکشنبه ۱۴ خرداد۱۹:۳۰
Cروسیهبلغارستانیکشنبه ۱۴ خرداد۲۰:۴۰
Bصربستانکانادایکشنبه ۱۴ خرداد۲۱:۳۰
حتما بخوانید :  المیرا دهقانی در سریال هشت و نیم دقیقه بدون گریم + تصاویر
برنامه و نتایج هفته دوم دور گروهی لیگ جهانی ۲۰۱۷
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
Eبرزیلکاناداجمعه ۱۹ خرداد۱۷:۴۰
Dآرژانتینصربستانجمعه ۱۹ خرداد۱۸:۱۰
Fآمریکاایتالیاجمعه ۱۹ خرداد۲۰:۰۰
Eبلغارستانلهستانجمعه ۱۹ خرداد۲۰:۴۰
Dبلژیکایرانجمعه ۱۹ خرداد۲۱:۱۰
Fروسیهفرانسهجمعه ۱۹ خرداد۲۳:۰۰
Eلهستانبرزیلشنبه ۲۰ خرداد۱۸:۱۰
Dآرژانتینبلژیکشنبه ۲۰ خرداد۱۸:۱۰
Fروسیهآمریکاشنبه ۲۰ خرداد۲۰:۰۰
Dصربستانایرانشنبه ۲۰ خرداد۲۱:۱۰
Eبلغارستانکاناداشنبه ۲۰ خرداد۲۲:۱۰
Fایتالیافرانسهشنبه ۲۰ خرداد۲۳:۰۰
Fایتالیاروسیهیکشنبه ۲۱ خرداد۱۸:۰۰
Eلهستانکانادایکشنبه ۲۱ خرداد۱۸:۱۰
Dصربستانبلژیکیکشنبه ۲۱ خرداد۱۸:۱۰
Fآمریکافرانسهیکشنبه ۲۱ خرداد۲۱:۰۰
Dایرانآرژانتینیکشنبه ۲۱ خرداد۲۱:۱۰
Eبلغارستانبرزیلیکشنبه ۲۱ خرداد۲۲:۱۰
برنامه و نتایج هفته سوم دور گروهی لیگ جهانی ۲۰۱۷
گروهتیمنتیجهنتیجهتیمتاریخساعت
Hآمریکاایرانپنجشنبه ۲۵ خرداد۱۹:۵۵
Hلهستانروسیهپنجشنبه ۲۵ خرداد۲۲:۵۵
Iایتالیافرانسهجمعه ۲۶ خرداد۱۹:۴۰
Iبلژیککاناداجمعه ۲۶ خرداد۲۲:۴۰
Gبرزیلبلغارستانشنبه ۲۷ خرداد۰۱:۴۰
Gصربستانآرژانتینشنبه ۲۷ خرداد۰۴:۴۰
Iفرانسهکاناداشنبه ۲۷ خرداد۱۹:۴۰
Hروسیهآمریکاشنبه ۲۷ خرداد۱۹:۵۵
Iبلژیکایتالیاشنبه ۲۷ خرداد۲۲:۴۰
Hایرانلهستانشنبه ۲۷ خرداد۲۲:۵۵
Gصربستانبلغارستانشنبه ۲۷ خرداد۲۳:۴۰
Gبرزیلآرژانتینیکشنبه ۲۸ خرداد۰۲:۴۰
Iایتالیاکانادایکشنبه ۲۸ خرداد۱۵:۳۰
Iفرانسهبلژیکیکشنبه ۲۸ خرداد۱۸:۳۰
Hایرانروسیهیکشنبه ۲۸ خرداد۱۹:۵۵
Hآمریکالهستانیکشنبه ۲۸ خرداد۲۲:۵۵
Gبرزیلصربستانیکشنبه ۲۸ خرداد۲۳:۴۰
Gبلغارستانآرژانتیندوشنبه ۲۹ خرداد۰۲:۴۰
حتما بخوانید :  تصاویر زلزله 6.5 ریشتر ایتالیا + تصاویر زلزله 6.5 ریشتری در ایتالیا