بزرگترین ماهی تزیینی جهان + عکس های ماهی غول پیکر مرجانی

غول‌ پیکرترین ماهی صخره‌ های مرجانی

بزرگترین ماهی تزیینی جهان : «Napoleon Wrasse» از گونه «زمرد ماهیان» است که در آب‌های مرجانی استرالیا زندگی می‌کند.این ماهی به عنوان غول پیکرترین ماهی ساکن صخره‌های مرجانی بیش از ۲۰ سال عمر می‌کند. ماهی غول‌پیکر تا سن ۸ سالگی قابلیت این را دارد «Napoleon Wrasse» از گونه «زمرد ماهیان» است که در آب‌های مرجانی استرالیا زندگی می‌کند.این ماهی به عنوان غول پیکرترین ماهی ساکن صخره‌های مرجانی بیش از ۲۰ سال عمر می‌کند. ماهی غول‌پیکر تا سن ۸ سالگی قابلیت این را دارد که در صورت لزوم و کمبود جفت از ماده به نر تبدیل شود! گاری بِرناند به همراه دوستش در آب‌های دیواره مرجانی استرالیا همراه با این ماهی ۱۵۰ کیلوگرمی شنا کردند و عکس‌های جالبی ثبت کرده‌اند.

بزرگترین ماهی تزیینی جهان + عکس های ماهی غول پیکر مرجانی