بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

بلندترین آسمان خراش جهان: کشوری که بلندترین برج دنیا را دارد چه می کند؟ برج بلندتری می سازد! دبی در حال حاضر با داشتن برج خلیفه بلندترین آسمان خراش دنیا را در خود دارد ولی مسئولین این شهر تصمیم دارند

تصاویر ساخت بلندترین آسمان خراش

کشوری که بلندترین برج دنیا را دارد چه می کند؟ برج بلندتری می سازد! دبی در حال حاضر با داشتن برج خلیفه بلندترین آسمان خراش دنیا را در خود دارد ولی مسئولین این شهر تصمیم دارند برجی حتی بلندتر را بسازند تا در سال ۲۰۲۰ رکورد خود را با اتمام ساخت آن بزنند. کشوری که بلندترین برج دنیا را دارد چه می کند؟ برج بلندتری می سازد! دبی در حال حاضر با داشتن برج خلیفه بلندترین آسمان خراش دنیا را در خود دارد ولی مسئولین این شهر تصمیم دارند برجی حتی بلندتر را بسازند تا در سال ۲۰۲۰ رکورد خود را با اتمام ساخت آن بزنند. هنوز معلوم نیست که این آسمان چه ارتفاعی قرار است داشته باشد ولی معماران آن اعلام کرده اند که از ۸۲۸ متر که ارتفاع برج خلیفه است قرار است بیشتر باشد. هزینه ی ساخت این آسمان خراش چیزی در حدود ۱ میلیارد دلار تخمین زده شده استو معمار آن Santiago Calatrava Valls می باشد.

حتما بخوانید :  خانه های کوچک و عجیب برای زندگی مردم فقیر + عکس خانه های تابوتی

522088 833 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

522089 470 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

522090 162 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

522091 519 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

522092 107 8 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

522093 659 8 بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان

بلندترین آسمان خراش جهان ، شروع ساخت بلندترین آسمان خراش جهان