بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بنیامین بهادری و همسرش شایلی و دخترش بارانا به تماشای فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش نشستند.

بنیامین بهادری، همسرش و دخترش بارانا در پردیس کوروش

شب گذشته بنیامین بهادری در پردیس کوروش حاضر شد و به تماشای فیلم سلام بمبئی نشست.

شایلی محمودی همسر بنیامین نیز در فیلم سلام بمبئی به نقش آفرینی پرداخته است. در ادامه عکس هایی از بنیامین به همراه همسر و دخترش را مشاهده خواهید کرد.

ورود بنیامین بهادری و همسرش شایلی به پردیس کوروش

benyamin bahadori wife 2 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بنیامین و همسرش و دخترش

benyamin bahadori wife 4 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

چهره خندان بنیامین بهادری در کنار دخترش بارانا

benyamin bahadori wife 5 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بنیامین بهادری در کنار همسرش شایلی محمودی

benyamin bahadori wife 6 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بارانا بهادری دختر بنیامین

benyamin bahadori wife 7 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

خانواده بنیامین بهادری

benyamin bahadori wife 3 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بنیامین و شایلی و بارانا درحال تماشای فیلم سلام بمبئی

benyamin bahadori wife 1 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

حضور خانواده بنیامین بهادری در پردیس کوروش

benyamin bahadori wife 8 بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس


حتما بخوانید :  الهه حصاری با عکس های جدید و جذاب + بیوگرافی و تصاویر