بهترین سگ های جهان در سال ۲۰۱۷ + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )

مسابقه بهترین سگ های جهان در سال۲۰۱۷

بهترین سگ های جهان : در مجموع ۲۹۰۸ سگ از ۲۰۰ گونه و نژاد مختلف در ۱۴۱ مین نمایش سگ سالانه وست مینستر شرکت کرده اند. جایزه بهترین این رقابت به سگ چوپان آلمانی (ژرمن شپرد) به نام رومر اختصاص یافت. در اینجا تصاویری از این رقابت ۲ روزه که در باغ میدان مدیسون در نیویورک سیتی اجرا شده است را ببینیم.

سگ های برتر سال ۲۰۱۷

show 1 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ بیچون فرایز روی میز آرایشگاه قبل از رقابت صدوچهل و یکمین نمایشگاه سگ وست مینستر در نیویورک سیتی در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

show 2 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ بولداگ ناپلی

show 3 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ کوموندور در دومین روز رقابت

show 4 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ توی پودل

show 5 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ ژرمن شپرد برنده جایزه اول مسابقه

show 6 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ های پیرنه در میدان رقابت

show 7 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ اسپانیل در حال بوسیدن یکی از مربیان مسابقه

show 8 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ بولداگ در میدان مسابقه

show 9 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ شتلند شیپداگ

show 10 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ گله اسکاتلندی مرزی

show 11 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ تازی شکاری

show 12 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ های بیگل

show 13 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ نورویچ تریر

show 14 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ بوردو

show 15 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ باکسر به نام “دلوین” برنده مسابقه گروهی

show 16 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )دلوین در آغوش صاحبش دیگو گارسیا

show 17 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ ویمارانر

show 18 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ افغان

show 19 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ مالتیز از فرانسه

show 20 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ دالماسین

show 21 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ پودل

show 22 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )پولی سگ مجارستانی

show 23 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ کاکل دار چینی

show 24 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )“گریت دین” سگ دانمارکی

show 25 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ شپرد استرالیایی

show 26 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ لهاسا آپسو

show 27 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ بروکسل گریفون

حتما بخوانید :  تاکسیدرمی حیوانات را اینجا انجام می دهند + تصاویر کارخانه

show 28 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ پودل

show 29 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )یکی از سگ های مسابقه در حال رقابت

show 30 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )سگ کرستد چینی

show 31 بهترین سگ های جهان در سال 2017 + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )ژرمن شپرد برنده مسابقه