بهترین سگ های جهان در سال ۲۰۱۷ + ( تصاویر مسابقه سگ های برتر )

مسابقه بهترین سگ های جهان در سال۲۰۱۷

بهترین سگ های جهان : در مجموع ۲۹۰۸ سگ از ۲۰۰ گونه و نژاد مختلف در ۱۴۱ مین نمایش سگ سالانه وست مینستر شرکت کرده اند. جایزه بهترین این رقابت به سگ چوپان آلمانی (ژرمن شپرد) به نام رومر اختصاص یافت. در اینجا تصاویری از این رقابت ۲ روزه که در باغ میدان مدیسون در نیویورک سیتی اجرا شده است را ببینیم.

سگ های برتر سال ۲۰۱۷

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ بیچون فرایز روی میز آرایشگاه قبل از رقابت صدوچهل و یکمین نمایشگاه سگ وست مینستر در نیویورک سیتی در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ بولداگ ناپلی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ کوموندور در دومین روز رقابت

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ توی پودل

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ ژرمن شپرد برنده جایزه اول مسابقه

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ های پیرنه در میدان رقابت

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ اسپانیل در حال بوسیدن یکی از مربیان مسابقه

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ بولداگ در میدان مسابقه

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ شتلند شیپداگ

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ گله اسکاتلندی مرزی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ تازی شکاری

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ های بیگل

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ نورویچ تریر

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ بوردو

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ باکسر به نام “دلوین” برنده مسابقه گروهی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017دلوین در آغوش صاحبش دیگو گارسیا

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ ویمارانر

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ افغان

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ مالتیز از فرانسه

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ دالماسین

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ پودل

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017پولی سگ مجارستانی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ کاکل دار چینی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017“گریت دین” سگ دانمارکی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ شپرد استرالیایی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ لهاسا آپسو

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ بروکسل گریفون

حتما بخوانید :  روستای زیبا با رنگ آبی همانند یک رویایی آبی و چشم نواز + تصاویر

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ پودل

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017یکی از سگ های مسابقه در حال رقابت

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017سگ کرستد چینی

نمایشگاه سگ وست مینستر 2017ژرمن شپرد برنده مسابقه