بوسه عاشقانه پسر به دوست دخترش برای انتقام + تصاویر +۱۸

بوسه خونین پسر بر لبان دوست دخترش در پارتی

بوسه عاشقانه : ماجرایی که ناشی از وجود حس انتقام و کینه خبر می داد در شبکه های اجتماعی بیداد کرد ماجرای پسری که به خاطر خیانت دختر واقعا زیبا را پس از پایان جشن تولد دختر جوان و زیبا بوسید اما بوسه ای خونین که تنها به علت حس انتقام پسر بود . در این مطلب داستان را کامل بازگو کرده ایم.

دختر جوان و زیبا وقتی با دوست پسرش به یک پارتی شبانه رفت تصور نمیکرد ابراز عشق دوست پسرش به او یک نقشه بی رحمانه باشد ! به گزارش شهر مطلب وقتی خانم کالی ۱۸ ساله شبی به یاد ماندنی در یک جشن تولد را باهم گذراندند ، دوست پسر کالی پس از پایان جشن تولد از او خواست لبهایش را ببوسد و دخترک برای اثبات عشقش قبول کرد غافل اتفاقی شوم انتظارش را میکشد!!

بوسه خونین پسر بر لبان دوست دخترش در پارتی (تصاویر 18+)به گزارش شهر مطلب دوست پسر کالی داولینگ به جای بوسه آرام و عاشقانه ، به شکل وحشیانه و ترسناکی لب کالی را گاز گرفت و گوشت آن را کند! فریاد درد کالی بلند شد و پلیس این پسر را دستگیر کرد و کالی ۱۸ ساله را به بیمارستان منتقل نمود .

بوسه خونین پسر بر لبان دوست دخترش در پارتی (تصاویر 18+)این بوسه عاشقانه و وحشیانه انتقامی بیش از طرف دوست پسر داولینگ نبود و او لبهای داولینگ را با دندانهایش از جا کند ! دوست پسر کالی داولینگ پس از دستگیری به نقشه ی از پیش تعیین شده اش اعتراف کرد .

بوسه خونین پسر بر لبان دوست دخترش در پارتی (تصاویر 18+)این پسر در بیان علت این کارش گفت من در فیسبوک عکس دوست دخترم را با کسی دیگری دیدم و همین امر باعث شد تا در فکر انتقام از او بر آیم و با این بوسه انتقامم را از او گرفتم

بوسه خونین پسر بر لبان دوست دخترش در پارتی (تصاویر 18+)

بوسه عاشقانه پسر به دوست دخترش برای انتقام