بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها

شب‌ های روشن، ایستگاه ۴۰ آتش نشانی

بچه های آتش نشانی : حال و هوای ماه مبارک رمضان، همه جا احساس می شود. یکی از مشاغلی که در عین سختی های فراوان کارشان، پایبند به روزه داری‌اند، آتش نشانان هستند. در این گزارش از ساعاتی پیش از افطار روز پنجم تا ساعاتی پس سحر روز ششم ماه مبارک رمضان با مردان آب و آتش ایستگاه ۴۰ آتش نشانی تهران همراه می شویم. مردانی که هنوز در خلوت هایشان، ساعت ها و خاطرات تلخ فرو ریختن ساختمان پلاسکو و شهادت همکارانشان را مرور میکنند.

عکس بچه های آتش نشانی

2476092 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476093 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476094 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476095 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476096 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476097 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476098 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476099 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476100 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476101 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476102 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476103 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476104 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476105 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476106 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476107 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476108 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476109 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476110 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476111 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476112 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476113 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476114 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476115 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476116 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها 2476117 بچه های آتش نشانی در شب های ماه رمضان + تصاویر و حاشیه ها


حتما بخوانید :  گیر افتادن دزد در سطل زباله + تصاویر دزدی و گیر افتادن در سطل زباله