بیمارستان عرفان نیایش افتتاح شد + تصاویر و هزینه ساخت

افتتاح بیمارستان عرفان نیایش

بیمارستان عرفان نیایش عصر امروز با حضور معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری و قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و سید حسین هاشمی استاندار تهران افتتاح شد. افتتاح شد. هزینه ساخت این بیمارستان ٢٥٠ تخت خوابی بیش از ٢٥٠ میلیارد تومان بوده که توسط بخش خصوصی تامین شده است.

57402498_mona-hoobehfekr-2

تصاویر بیمارستان عرفان نیایش

57402499_mona-hoobehfekr-4 57402500_mona-hoobehfekr-6 57402501_mona-hoobehfekr-5 57402502_mona-hoobehfekr-7 57402503_mona-hoobehfekr-3 57402504_mona-hoobehfekr-8 57402505_mona-hoobehfekr-9 57402506_mona-hoobehfekr-10 57402507_mona-hoobehfekr-11 57402508_mona-hoobehfekr-12 57402509_mona-hoobehfekr-13 57402510_mona-hoobehfekr-14 57402511_mona-hoobehfekr-15 57402512_mona-hoobehfekr-16 57402513_mona-hoobehfekr-17 57402514_mona-hoobehfekr-18 57402515_mona-hoobehfekr-19 57402516_mona-hoobehfekr-20 57402517_mona-hoobehfekr-21 57402518_mona-hoobehfekr-22 57402519_mona-hoobehfekr-23 57402522_mona-hoobehfekr-26 57402523_mona-hoobehfekr-27 57402524_mona-hoobehfekr-28


حتما بخوانید :  خروج تروریست ها از شهر حلب با اتوبوس به روایت تصاویر