صفحه اصلی اخبار روز تانک‌ های ایرانی در موصل ، سایت‌ های موشکی ایران در اطراف...

تانک‌ های ایرانی در موصل ، سایت‌ های موشکی ایران در اطراف موصل

استقرار تانک‌ ها و سایت‌ های موشکی ایران در اطراف موصل!

تانک‌ های ایرانی در موصل: «ایران با تانک های تی.۷۲ به همراه سایت های موشکی شهاب و فجر و موشک های حرارتی میثاق همچنین خودروهای زرهی در نبرد موصل مشارکت خواهد کرد.»

تانک‌ های ایرانی در موصل ، سایت‌ های موشکی ایران در اطراف موصل

روزنامه “هافینگتن پست” در گزارشی مدعی شد: «تانک ها و سایت‌های موشکی ایران در شهرهای اطراف موصل مستقر شدند و شمارش معکوس برای حمله به داعش آغاز شده است.»این روزنامه در ادامه ادعا کرد: «ایران با ۵ الی ۶ هزار نیروی سپاه و بسیج قرار است در عملیات آزادسازی موصل مشارکت کند. این نیروها اینک در شهرهای اطراف موصل یعنی، صلاح الدین، واسط، بغداد و همچنین دیاله متمرکز شده اند.»

هافینگتن پست ادامه داد: «ایران با تانک های تی.۷۲ به همراه سایت های موشکی شهاب و فجر و موشک های حرارتی میثاق همچنین خودروهای زرهی در نبرد موصل مشارکت خواهد کرد.»این روزنامه افزود: «روسیه با ۲۰۰ نظامی در این عملیات مشارکت دارد همانطور که آمریکا با نیرویی بالغ بر ۶ هزار نفر در این عملیات مشارکت خواهد داشت.»

گفتنی است که دانمارک و فرانسه هم در این عملیات مشارکت خواهند داشت ولی عربستان و هیچ کشور عربی دیگری در این عملیات مشارکت نمی کنند.

تانک‌ های ایرانی در موصل ، سایت‌ های موشکی ایران در اطراف موصلتانک‌ های ایرانی در موصل ، سایت‌ های موشکی ایران در اطراف موصل