تاکسی جالب ، طراحی داخلی و جالب تاکسی ها در هندوستان +عکس

افسرده هستید سوار این تاکسی ها شوید

تاکسی جالب : یک شرکت تاکسیرانی در بمبئی اقدام به تغییر نمای داخلی ماشین های خود کرده است استفاده از طرح های فرهنگی، رنگ آمیزی های شاد و حتی تبلیغات بر روی روکش صندلی، سقف و در خودروها راهکار این شرکت برای تزیین داخل تاکسی ها بوده است.


تاکسی جالب ، طراحی داخلی و جالب تاکسی ها در هندوستان

طراحی داخلی تاکسی

تاکسی جالب

عکس تاکسی

تصاویر تاکسی جالب

تاکسی هندی

تاکسی جدید

تاکسی جالب ، طراحی داخلی و جالب تاکسی ها در هندوستان +عکس