تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

هنرمندی که نقاشی کودکان را به اسباب بازی تبدیل می کند

تبدیل نقاشی به عروسک : یک طراح گرافیک و تصویر ساز به نام «کیتی جانسون» تصمیم می گیرد به دانش آموزان مقطع ابتدائی، خلاقیت و طرح ایده را بیاموزد و به این منظور، از آنها می خواهد تا تصویر یک هیولا را نقاشی کنند. سپس طراحی های این کودکان را به عروسک تبدیل می کند.

تبدیل نقاشی به عروسک

0 4 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

این تصویرساز «پروژه هیولا» را در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز کرده و در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هنرمند حرفه ای در تعامل با کودکان در پی کشف استعدادها و تقویت خلاقیت آنها هستند.

2 8 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

او نخستین عروسک را از روی طراحی خود ساخت.

3 8 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

سپس به دنبال ایده ای که برای تقویت خلاقیت کودکان داشت، از دانش آموزان مقطع ابتدائی خواست تا به صورت ذهنی هیولا را ترسیم کنند.

4 7 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

سپس آنها را به صورت عروسک و اسباب بازی ساخت.

5 8 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

پس از ساخت نقاشی ها، آنها را دوباره به کلاس درس برده و هر دو نسخه را به کودکان نشان داد.

6 6 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

این امر مورد استقبال زیادی قرار گرفت و اکنون هیولاهای زیادی ساخته شده اند.

7 6 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

به طوری که فقط همین امسال، بیش از ۱۲۰ هنرمند وارد این عرصه شده اند.

9 5 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

در حال حاضر، دانش آموزان آستین و دالاس با هنرمندان حرفه ای در تماس مستقیم هستند.

حتما بخوانید :  حیوانات ترسناک و عجیب که تا کنون ندیده اید + تصاویر 10 حیوان ترسناک

10 6 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

برخی از این تصاویر به عروسک های سه بعدی تبدیل شده اند.

11 4 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

اسم دانش آموزان به منظور حفظ حریم شخصی ذکر نشده.

12 3 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

در ادامه می توانید بقیه این تصاویر را مشاهده کنید

13 1 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

14 1 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

15 2 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

1 11 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

0 4 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

13 3 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

0 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

011 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

02 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

03 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

04 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

05 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

06 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

07 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

08 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

09 1 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

10 2 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

11 2 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

12 4 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 3 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
نقاشی های تبدیل شده به عروسک
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 54 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
نقاشی های تبدیل
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 53 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
عکس عروسک
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 12 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
نقاشی تبدیل شده به عروسک
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 8 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 5 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
تبدیل نقاشی به عروسک

kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 55 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 56 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر
نقاشی های تبدیل شده به عروسک
kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 57 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 58 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

kids drawings turned into plushies soft toys education ikea 59 تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب + تصاویر

تبدیل نقاشی به عروسک و اسباب بازی های کودکانه جالب