ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + ۱۸

ترسناک ترین مکان تهران در زمان پهلوی

ترسناک ترین مکان تهران : تاریخ ساخت بنای آن به زمان فتحعلی شاه قاجار بر می‌گردد. این بنا نخستین زندان مدرن ایران است که در دوران رضا شاه در سال ۱۳۱۱ توسط مهندسان آلمانی تکمیل گردید و به عنوان نخستین زندان مدرن در ایران شروع به کار کرد. بعدها اولین زندان اختصاصی زنان در این محل تاسیس شد. در دوران ستم شاهی این زندان از سوی سازمانها مختلل امنیتی و انتظامی خصوصا ساواک و کمیته مشترک ضدخرابکاری جهت بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت. آویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتر دار، باتوم برقی، شلاق با کابل برقی از متداولترین شکنجه‌های ماموران شکنجه کمیته بودند. این زندان سرانجام در سال ۱۳۸۱ تعطیل و تبدیل به موزه عبرت ایران شد که گوشه‌ای از شکنجه‌ها و شکنجه گران و شکنجه شوندگان زمان پهلوی را بازسازی می‌کند.

resized 2056775 412 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه

resized 2056802 487 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056798 669 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

تصاویر ترسناک ترین مکان تهران

resized 2056774 939 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056777 802 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

ترسناک ترین مکان شکنجه ساواک

resized 2056785 520 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056778 908 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

عکس های عجیب از موزه عبرت ایرانیان

resized 2056780 868 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056781 622 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056779 761 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

عکس زندان ساواک

resized 2056782 641 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056783 669 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

مکان ترسناک

resized 2056784 851 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056776 531 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

زندان های ساواک

resized 2056790 294 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056786 206 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

شکنجه های ترسناک ساواک در زندان

resized 2056787 106 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056791 237 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056793 324 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056794 108 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056795 611 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056796 924 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056797 725 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056799 587 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056800 261 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056801 609 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18

resized 2056803 143 ترسناک ترین مکان تهران در زمان شاه پهلوی ، تصاویر + 18


حتما بخوانید :  زیر خاکی های عجیب کشف شده در مناطق باستانی + تصاویر