ادعای عجیب در مورد ترور پوتین و بدل بودن او + تصاویر

پوتین رئیس جمهور روسیه یک بدل است

ترور پوتین : یکی از خبرگزاری های بریتانیا با انتشار تصاویری برای روشن شدن مقایسه ها ادعا کرد که پوتین رئیس جمهور روسیه سال ۲۰۱۴ ترور شده است و پوتین کنونی بدل اوست.

ترور پوتین رئیس جمهور روسیه

روزنامه دیلی استار با انتشار تصویری مدعی شده است که “ولادیمیر پوتین” در سال ۲۰۱۴ ترور شده است و این پوتین که الان در روسیه رییس جمهور شده بدل اوست!

1

ترورپوتین رئیس جمهور در سال ۲۰۱۴!

تصاویرپوتین رئیس جمهور در دیلی استار برای ثابت کردن واقعیتی عجیب

3
4

ادعای عجیب در مورد بدل بودنپوتین رئیس جمهور

ترور شدن پوتین رئیس جمهور روسیه