تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

تست هوش تصویری : گزینه متفاوت را در میان تصاویر زیر پیدا کنید

تست هوش تصویری سخت : بینائی خوب و قدرت تمرکز کردن از جمله مواردی هستند که انجام این تست را برای شما لذت بخش خواهند کرد. اگر سرعت و دقت بالا و تمرکز کافی داشته باشید، قادر خواهید بود گزینه متفاوتی که در بالای هر تصویر از شما خواسته شده را پیدا کنید.

23 4 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در ادامه با انجام این تست با روزیاتو همراه باشید. لازم است اشاره کنیم که در انتهای مطلب، پاسخ همه موارد به ترتیب درج شده است.

در این تست هوش تصویری حرف T را در میان اشکال زیر پیدا کنید (قرمز نیست)

1 79 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در میان این سگ ها، پاندا را بیابید

3 62 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

ملکه الیزابت دوم را در میان این سگ ها پیدا کنید

5 57 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در این تست هوش سگ را در میان این پانداها بیابید

7 54 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

شبدر چهاربرگ را در تصویر پائین پیدا کنید

9 42 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در این تست هوش تصویری جالب گربه را در میان جغدها پیدا کنید

11 35 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

پاندا را در این تست هوش پیدا کنید

13 22 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

حرف C را در میان حروف O پیدا کنید

15 13 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

سیب زمینی را در میان این همسترها بیابید

17 9 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

پاندارا در میان نیروهای صربتی زیر پیدا کنید

19 7 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

شبدر چهاربرگ را در میان برگ های زیر بیابید

21 6 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در این تست هوش تصویری در میان این خرگوش ها، تخم مرغ را پیدا کنید

حتما بخوانید :  ازدواج عاشقانه دختر 18 ساله زیبا و پیرمرد 60 ساله + عکس

23 4 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در میان آدم برفی ها، پاندا را بیابید

25 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در میان این گربه ها، خرگوش را پیدا کنید

27 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

در این تست هوش تصویری در میان جمعیت زیر، خرس پاندا را بیابید

29 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

پاسخ های صحیح را می توانید به ترتیب در ادامه مشاهده کنید.

2 70 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

4 60 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

6 55 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

8 51 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

10 42 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

12 27 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

14 16 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

16 10 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

18 6 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

20 7 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

22 6 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

24 4 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

26 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

28 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر

30 3 1 تست هوش تصویری جالب و سخت به همراه جواب + تصاویر