تست هوش عتیقه های قیمتی + معمای تصویری عتیقه های قیمتی

تست هوش عتیقه های قیمتی جالب

کسانی که احساس میکنند باهوش هستند و همیشه با انواع تست های مختلف خود را تست می کنند تا ضریب هوشیشان را اندازه بگیرند در اینجا ما هم یک تست هوش را گذاشته ایم که می توانند از آن استفاده کنند.

هوش تان را با عتیقه های قیمتی تست کنید

تست هوش عتیقه های قیمتی

برای دوست داران چالش های ذهنی

در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟
هوش تان را با عتیقه های قیمتی تست کنیدهمچنین صادقانه بگویید چقدر زمان لازم داشتید تا به این سوال، جواب بدهید؟!

 

پاسخ تست هوش:

۳۳۰ میلیون تومان!

قبل از اینکه دست به کار شویم و به نوشتن معادله مربوطه بپردازیم، بد نیست نگاهی دقیق تر به اشیاء مربوطه داشته باشیم. در سه ردیف بالا، در مجموع از هر یک از اشیاء، سه قلم موجود است. پس اگر همه آنها را با هم جمع کنیم، (و ارزش عددی آنها را) از هریک از چهار شیئ عتیقه، سه عدد داریم. پس آن را به سه تقسیم می کنیم و به راحتی به جواب می رسیم! به این ترتیب برای بدست آوردن جواب، احتیاجی به محاسبه ارزش تک تک اشیاء وجود ندارد اگرچه قیمت هر یک از این اشیاء عتیقه هم به شرح زیر است:

خمره: ۱۲۰ میلیون

آباژور: ۶۰ میلیون

شمعدان: ۷۰ میلیون

ساعت: ۸۰ میلیون

تست هوش عتیقه های قیمتی + معمای تصویری عتیقه های قیمتی