تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس رحلت امام خمینی

imam khomeini1 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد

هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد سلام باد

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس رحلت امام خمینی

اماما حرمت ایران تو بودی / تمام روح این سامان تو بودی

ز چشمم سیل اشک سرخ جاری است / دلم سرشار از ابر بهاری است . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

متن در مورد رحلت امام خمینی

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز
بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز
رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا
لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز
رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس های جدید رحلت امام خمینی

ای خمینی ای مسیحای زمان / ای تسلای دل و آرام جان

یاد تو ما را چراغ روشن است / عشق تو همواره در جان و تن است . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

22 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس ارتحال امام خمینی

ای امام ای خفته در دامان خاک / ای به هجرت، سینه ما – چاک چاک

جرعه نوش چشمهایت بوده ‏ایم / آری آری مبتلایت بوده‏ایم . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

۱۴ خرداد رحلت امام خمینی

ناگاه با عروج تو چون روبرو شدیم / در انزوای تلخ غریبی فرو شدیم

دنبال تو تمام زمان را ورق زدیم / با دستهای خالی خود روبرو شدیم . . .

حتما بخوانید :  الهه حصاری با عکس های جدید و جذاب + بیوگرافی و تصاویر

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس ۱۴ خرداد

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت / بالندگی از همت عنقایی ما رفت
آن ابر که گل هم قدم بارش او بود /سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس رحلت امام خمینی

افسوس که نو بهار آخر گردید
آن باغ پر از شکوفه پر پر گردید
اندوه ، اندوه از فراق آن گل
کز بوی خوشش جهان معطر گردید . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

60962351153379342149 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

متن های جدید رحلت امام خمینی

اماما از فراغت جان ما سوخت

ز سوز درد و داغت جان ما سوخت

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

ارتحال امام خمینی

دنیا به عزای تو یتیمانه گریست
هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست
من کودک معصوم یتیمی دیدم
آنروز چه مظلوم و غریبانه گریست . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس وفات امام خمینی

او امام عاشقی‏های من است / پیشگام عاشقی‏های من است

او زِ هَر بندی رهامان کرد و رفت / با خداوند آشنامان کرد و رفت

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس ام اس رحلت امام خمینی

خدایا این چه غوغایی است اینجا

که گوید با شما درد دل ما

اماما رفتنت آتش به جان زد

نه تنها جان که بر روح جهان زد

رحلت امام خمینی تسلیت باد

imam khomeini01 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

اس رحلت امام خمینی

ای به خالِ لب دلدار گرفتار بیا

حتما بخوانید :  تحویل سال ۱۳۹۶ | تاریخچه جشن نوروز | دانستنی های جالب

ای انالحق زده منصور سَرِدار بیا

رفتی و خون ز دل و دیده من جاری شد

ای امید دل »خندانِ« دل افکار بیا

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

0 9 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

متن های رحلت امام خمینی

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی / تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی

تو که فارغ شده بودی ز همه کان و مکان / دار منصور بریدی همه تن دار شدی . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

عکس های تسلیت ارتحال امام خمینی (ره)

1336221916010140333723285206886073116200 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 16614336721562207518220116881144163201211153 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 177017023515423363213112442420315243175117 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 211142613950346314843193187162201126208 1 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 213241188531194427245627522365216179150124 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 213522171646010625427133361029619592159248 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 226178892048322156407213412492571394033 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 230456148782104252686413435111894175 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 2308820783974810565241137249351988559120 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 232352499591420548205701353147206181178 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 356225317611618616016022911932242109276118 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 3625167203907018354639672092421731156 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 47822472441512441471402471932242221722371231 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 5194674235251221159139721021461851842153 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 6022219222165105115205142104369921821018932 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 6719381128211102178491422638079165206 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 74153125138110646327207153114209524581177 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )

1394 News.jpg e20c9f83 43e2 423d 9199 b0e1062c328c تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 3544 874 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 93343 orig تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 13930221081950792729134 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 139303131445171062906564 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) 211142613950346314843193187162201126208 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) cardpostal imam khomeini 3 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) imam khomeini 1 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) imam khomeini demise تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) IMG10525761 تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی ) wallpaper rehlat imam khomeiyni تسلیت رحلت امام خمینی ( متن و عکس های جدید تسلیت رحلت امام خمینی )