تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف

عکس تصادف زنجیره‌ای در محور دماوند به تهران

تصادف زنجیره‌ای در محور دماوند به تهران که به علت بی‌احتیاطی تریلی اتفاق افتاده است.

1918138 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف
1918135 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف
1918137 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف
1918136 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف
1918134 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف
1918139 تصادف زنجیره‌ای محور دماوند به تهران + عکس های تصادف