تصادف ساسان انصاری + جزئیات حادثه تصادف ساسان انصاری

آقای گل لیگ برتر تصادف کرد

ستاره فولاد دچار سانحه شدید رانندگی شد.

00 1 تصادف ساسان انصاری + جزئیات حادثه تصادف ساسان انصاری

ساسان انصاری که صبح امروز همراه با کاروان فولاد به اهواز مراجعه کرد،ساعتی پیش دچار سانحه سنگین رانندگی شد.

در اثر این حادثه،به اتومبیل انصاری خسارت قابل توجهی وارد شد و ماشین او چپ کرد.

ضمن اینکه دست و قسمتی از پای او هم با جراحت روبرو شد اما خوشبختانه آسیب جانی جدی برای آقای گل لیگ برتر اتفاق نیفتاد.

تصادف ساسان انصاری + جزئیات حادثه تصادف ساسان انصاری


حتما بخوانید :  سردار آزمون لیورپول ، اقدام رسمی لیورپول برای جذب سردار آزمون