انتخابات فرانسه ( حاشیه های و عکس های انتخابات ریاست جمهوری )

عکس آغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

مردم فرانسه از صبح امروز برای تعیین رییس‌جمهور جدید خود به پای صندوقهای رای رفتند. ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا از نتایج این انتخابات مهم است.

این گزارش در حال تکمیل است…